De terugkeer van het Goddelijke Vrouwelijke

de terugkeer van het goddelijke vrouwelijke

De terugkeer van het Goddelijke Vrouwelijke. Het einde van ego-gedragen bewustzijn en de overgang naar hart-gedragen bewustzijn. De tijd is aangebroken om de balans en het evenwicht te herstellen op alle lagen van onze samenleving.

De terugkeer van het Goddelijke Vrouwelijke

De terugkeer van het Goddelijke Vrouwelijke verwijst naar het Aquarius tijdperk waarin de mensheid zich wederom bewust wordt van de goddelijke vrouwelijke energie en wijsheid. Een tijdperk waarin liefde, eenheidsbesef en wijsheid de mensheid weer zullen leiden. Een tijd waarin het hart het overneemt van het hoofd. Waarin ook de mannelijke energie haar wortels weer vindt in liefde.

Het is niet zo dat deze energie terugkeert. Het Goddelijke Vrouwelijke heeft ons nooit verlaten. Wij hebben haar verlaten. De mensheid leeft niet meer in harmonie met haar energie en wijsheid.

Het Goddelijke Vrouwelijke zou je ook De Grote Kosmische Moeder kunnen noemen. Het is de Grote Leegte van waaruit alles geboren wordt en uiteindelijk ook alles weer in sterft. Het is de matrix van de Schepping. Het is vanuit haar duisternis dat al het leven (licht in de vorm) wordt geboren.

Als je niet leeft in harmonie met haar energie en kosmische wetten, dan ontken je iets dat fundamenteel is voor al het leven. Je bent dan afgesneden van de enige bron die kan genezen, voeden, transformeren en het nieuwe kan baren. De terugkeer van het Goddelijke Vrouwelijke is essentieel.

 

Ontkenning vrouwelijk energie

Kijk naar de wereld. Dan ben je getuige van een wereld die haar wijsheid is vergeten. Een wereld waarin denken en doen overgewaardeerd worden en intuïtie ondergewaardeerd is. Denken is belangrijker geworden dan voelen. Deze wereld die zo lang gedomineerd is door het patriarchale en de verbinding met ware spirituele voeding en het hart niet meer opmerkt.

De aarde en de mensheid die we exploiteren aangedreven door hebzucht, controle en macht. Een zieke en ontheiligde wereld. Waarin we alles denken te kunnen oplossen met technologie en wetenschap. Een wereld en de mensheid die haar kosmische wetten niet eert, volgt en respecteert. Een wereld die vergeten is om te luisteren naar haar kosmische moeder. De mensheid die haar verbinding met ziel niet meer opmerkt en de verbinding met de wereldziel ook niet meer voelt. 

Maar een wereld die de verbinding met haar ziel niet meer opmerkt en voelt kan niet genezen. Om werkelijk te genezen en het nieuwe te kunnen baren is de goddelijke vrouwelijke energie nodig. Zonder haar is er geen geboorte mogelijk.

 

De mannelijke ontwortelde energie

De mannelijke energie is heel lang ontworteld geweest. Mannelijke energie die niet geworteld is in liefde, is niet geworteld in het vrouwelijke. Of anders gezegd, het doen (actie, vuur, licht, yang) komt niet voort uit liefde (zijn, water, duisternis, yin).

Het resultaat zijn systemen die niet vorm gegeven zijn vanuit de kosmische pijlers van Eenheid en Evenwicht. Je creaties zijn dan niet bezield. Creaties die niet voortkomen uit het hart creëren karma. 

Creaties die worden vormgegeven vanuit de kosmische principes van Eenheid en Evenwicht zijn creaties die vrij zijn van karma (dharma). Deze zijn altijd een zegen voor jezelf de ander en de wereld. 

Niet met de intentie of hoop dat je er gelukkig van wordt of hoopt dat je creatie vervulling zal brengen. Je schept omdat je gelukkig bent en vanuit vreugde. Yin (Zijn) voedt Yang (doen). Als het “doen” niet voortkomt uit “zijn” zal het op termijn leiden tot ongelukkig zijn, disbalans en ziekte. De lang verwachte omkering is nu gaande. Yin (Zijn) voedt Yang (doen). 

De tijd dat het hart wederom het hoofd aanstuurt en voedt. De terugkeer naar het Goddelijke Vrouwelijke.

Try something different.

Surrender.

~Rumi

Verstandelijk bewustzijn

Wij gaan een periode afsluiten. Een tijdperk waarin de mens zijn verstandelijke bewustzijn (hoofd) heeft leren kennen en gebruiken. De mens die alleen maar luistert naar het denken en leeft vanuit het hoofd. Dat was goed en nodig. Alleen alles wat je vorm geeft vanuit het hoofd (zonder het hart) creëert karma. Ook blijft je ware essentie verborgen. Het denken is een prachtige tool alleen als we denken dat we dat zijn dan is het denken heer en meester.

Als het goed is, heeft dit telkens weer ervaren van je eigen gecreëerde karma tot heimwee geleid. Heimwee naar het hart. Heimwee naar de eenheid. Heimwee naar het thuiskomen. 

Als “doen” en verstandelijk begrijpen je niet meer verder helpen in je proces dan ben je klaar voor de inwijding in de Grote Leegte. Dan mag je weer diep gaan voelen. Dan ben je klaar voor niet-weten. Dan ben je bereid tot niet-doen. Als wilskracht transformeert naar diepe overgave. Zijn.

 

Her-balanceren wereld theater

Wat momenteel gebeurt is een balanceren van licht en duisternis op het wereldtoneel. Een balanceren van mannelijke en vrouwelijke energie. Noord en Zuid. Energetisch gezien is dit vorig jaar met de leeuwenpoort begonnen (lees meer in deze blog)

Daarvoor mogen wij eerst helder zien wat voor gevolgen leven vanuit “verstandelijk bewustzijn” ons heeft gebracht. De kosmische eindafrekening wordt aan ons gepresenteerd. Het pijnlijke aanschouwen is begonnen op het wereld toneel maar ook in jezelf. 

Het onthullen en ontmaskeren is begonnen. De confrontatie met de schaduwkanten van jezelf en de maatschappij. Als dit doorzien is mag je kiezen. Wil je nog steeds verder op dezelfde voet of toch niet? Dan begint de belichaming van hart-gedragen bewustzijn. 

Nothing I say can explain to you Divine Love

Yet all of creation cannot seem to stop talking

about it.

~Rumi

De terugkeer 

Hoe kan de mensheid weer in harmonie komen met haar energie? Door naar binnen te keren en stil te zijn. Door weer diep te luisteren. Naar je gevoel, naar de stilte die woordeloos de waarheid vertelt en je intuïtie weer te vertrouwen. Als je jezelf en de wereld kunt waarnemen door het oog van het hart dan zie je het. Dit prachtige liefdeslicht. Eerst in jezelf en dan zie je het ook in de schepping en in anderen. Overal waar je kijkt, hetzelfde liefdeslicht. In de schepping, in de ander, in de elementen.

Diep luisteren naar niet-weten. Dat is luisteren zonder tussenkomst van het denken. Begin om niet al je aandacht te geven aan denkprocessen. Dat is ook een vorm van doen. Als dat lukt geef dan al je aandacht voelen. Voelen zonder denken. Puur voelen. Alles wat je doet, doe je met aandacht, rust en liefde. Begin met de kleine alledaagse dingen. Een maaltijd bereiden. Een bad nemen. Ademen. Heel bewust, kalm en met aandacht. Maak van de alledaagse dingen een klein ritueel. Een ritueel van aandacht en liefde.

Net zoals onze voorouders dit deden. De natuurvolkeren hebben een deel van deze wijsheid levend gehouden. Zij zingen en dansen met bepaalde rituelen. Zij weten dat ze daarmee energie in beweging zetten. Zij weten nog hoe de schepping met ons communiceert en vice versa. Zij herkennen de signalen, de symbolen.

 

De Schepping spiegelt de Eenheid

Als je moeite hebt met niet-doen. Kijk dan om je heen. Kijk naar de natuur en zie hoe de schepping de eenheid altijd naar je terug spiegelt. Alles in de natuur volgt haar energie en wetten. Er is een rust voelbaar in dat. Voel die rust en merk op dat dezelfde rust aanwezig is in jou. Kijk of je kunt waarnemen of de schepping “denkt”. Zie jij een boom nadenken over zijn volgende creatie?

Het licht dat waarneembaar is in de schepping is hetzelfde licht dat schijnt in jou. Dit mens zijn op aarde is een interactie van levend licht met levend licht. De aarde is “levend” en heeft een ziel net als jij. De ziel van de mens en die van de Aarde (anima mundi) zijn verbonden. Het is het levende goddelijke principe in de schepping. En de Aarde volgt de Goddelijke Vrouwelijke energie. Net zoals jouw bloedstroom, jouw ademhaling en hartslag dat ook doen.

In plaats van samen te werken, dit mens-Licht met dit natuur-Licht, hebben wij technologieën ontwikkeld om de natuur te controleren en exploiteren. Maar de aarde is aan de mensheid gegeven opdat wij zouden evolueren. Een dans tussen het licht van onze ziel en het licht van de creatie. De uitdagingen waar wij voor staan zullen niet opgelost kunnen worden met technologie of wetenschap. Tenzij de wetenschapper leeft vanuit verlicht bewustzijn.

Dan zal hij onherroepelijk tot de conclusie komen dat hij niets weet. De oplossingen en antwoorden zijn te vinden in het stil zijn en diep luisteren. In bewustzijn. Eén met haar. Laat het liefdeslicht in jou, je leiden naar antwoorden. De oplossingen zullen gegeven worden vanuit het Licht. Daarvoor mag je open zijn. Ontvankelijk zijn. Daarvoor heb jij jouw intuïtie nodig.

 

Het heilige hart

In de blog aan het begin van dit jaar “Aarde Roos” schreef ik er al over. De twaalf etherische rozen geschonken door onze familie van licht van de sterren. Geplaatst in een cirkel rond het hartchakra. Telkens als er een etherische roos open bloeit, wordt er een geheime kamer in het hart ontsloten.

Het is de kundalini in de mens en die van de Aarde die dit heilige hart opbouwt en de etherische rozen laat openbloeien. Als alle geheime kamers geopend zijn en het heilige hart is opgebouwd verandert daarmee het energetische lichaam. Het is de activatie van het oorspronkelijke galactische sterren chakra systeem. De kennis die wij hebben over het zeven- of 13-voudige chakraysteem is daarmee volledig achterhaald. Het chakra systeem van de Aarde is al veranderd. Nu wij nog.

Onze Kundalini werkt samen met de geascendeerde Kundalini van Moeder Aarde (dit is volbracht in 2017. Dat wat lang geleden begraven was en slapende was in het hart van Moeder. Dat is nu wakker een “vuurt” onze Kundalini aan. Een Galactische Kundalini stroom is actief.

Een nieuw spiritueel tijdperk breekt aan. Dit is niet alleen van belang voor de aarde en de mensheid. Dit is een galactische aflijning. Dit werkt door in velen sterrenstelsels. Dit is niet alleen de heling van de aarde en de mensheid. Daarom is het zo bijzonder om juist nu op aarde te mogen zijn.

 

De Nieuwe Aarde Energie 

Anima Mundi is ontwaakt. De blauw-gouden wereldziel. Zij zal spreken in de harten van hen die de twaalf inwijdingen van de etherische rozen hebben doorlopen en volbracht. Zij spreekt woordeloos via haar licht tot het licht in hen en deze wereld dienaren zullen handelen in harmonie met de wereldziel en de goddelijke vrouwelijke energie. Het mens-Licht dat samenwerkt met het natuur-Licht. Beiden volgen de wetten van het Goddelijke Vrouwelijke. Beiden evolueren in Eenheid.

Look past your thoughts, so you may drink the pure nectar of this moment.

Look carefully around you and recognize the luminosity of souls.

Sit beside those who draw you to that.

~Rumi

 

Tamara van de Beek

Join us voor de maandelijkse Energy Updates & Alignments

copyright 2020 alle rechten voorbehouden | De Wijsheid van het Hart

Delen mag en is superfijn! Maar wees sociaal en deel de blog onder bronvermelding.

You're inn!