De donkere nacht van de ziel

de donkere nacht van de ziel

Enkele jaren geleden ervaarde ik een spontaan Kundalini ontwaken en ik bevond me plotsklaps in wat men noemt “De donkere nacht van de Ziel”. Ik vergeet het moment nooit meer.

Ik zat op de bank een kopje thee te drinken en bemerkte plotseling een sterk brandend gevoel in mijn onderrug. Na een half uurtje werd het branden alsmaar erger en het leek omhoog te klimmen. Na twee uur stond mijn hele ruggengraat voor mijn gevoel in brand. Uit het niets werd ik overvallen door een intense angst die onverklaarbaar leek.

Een acute identiteitscrisis diende zich aan die ik logisch gezien niet kon verklaren. Een duisternis viel over mij heen en ik voelde een ondraaglijke diepe verlatenheid. Een diepe eenzaamheid werd sterk voelbaar. Ik merkte een scherpe pijn op in mijn hart en had moeite met diep ademen.

Ook had ik het gevoel dat ik in een “grote leegte” terecht was gekomen. Ik kon dit alles niet met mijn verstand verklaren. Van het ene moment op het andere moment bevond ik me in de donkere nacht van de ziel.

 

De donkere Nacht van de Ziel

Ergens kwam het besef dat dit een kundalini ontwaken was. Alleen was ik niet ingewijd, ik had geen jaren doorgebracht in een ashram mediterend en ik wist niet veel af van Kundalini. Ik ben een zwaar jaar tegemoet gegaan. Het zwaarste wat ik ooit in mijn leven heb moeten doorstaan.

Inmiddels besef ik dat velen op het pad van ascensie tijdens deze collectieve shift van ego naar hart, vroeg of laat de donkere nacht van de ziel zullen ingaan. Daarom deel ik hier mijn ervaring. Voor hen die zich in deze duisternis en immense leegte bevinden en zich afvragen wat er fout is gegaan zoals ik dat toen deed. De wanhoop en radeloosheid zijn lastig als je er met niemand over kunt praten die het ook echt begrijpt.

Wat ik me toen nog niet realiseerde was dat er helemaal niets fout ging. Ik had veel moeite met die grote leegte die ik voelde maar nog niet begreep. Mijn hoofd ging ermee aan de haal en zei: dit is fout. Dit gaat helemaal fout. Ik was bang om m’n verstand te verliezen. Mijn verstand heb ik niet verloren, wel de identificatie met het denken. Dit proces veroorzaakte bij mij nogal wat angst omdat ik het niet begreep en wanhopig probeerde vast te houden aan controle.

Helaas herkent men in de reguliere hulpverlening dit proces vaak niet en krijgen zij die op dat moment heel hard ondersteuning nodig hebben daardoor niet de juiste hulp aangeboden. Omdat dit proces  lijkt op een “gewone depressie”. Als een ontwaken niet goed verloopt en men wanhopig probeert vast te houden aan controle en de identificatie met het denken, zie je helaas dat sommigen in de psychiatrie verdwijnen.

Wat houdt de donkere nacht van de ziel precies in?

De donkere nacht van de ziel is een metafoor voor het sterven van het het ego. De afgescheiden persoon die je denkt te zijn. Het is een transformerende spirituele ervaring die zich kenmerkt door het diepe gevoel van verlatenheid en afgescheidenheid. Net zoals de immense leegte die je dan voelt Je wordt letterlijk en figuurlijk “leeg gemaakt” van dat wat je ten diepste niet bent en nooit was. Dat is de persoon die je denkt te zijn. Dat stemmetje in je hoofd waarvan je denkt dat je dat bent (onechte Ik).

Het gevolg is vaak een flinke identiteitscrisis. Wie ben ik? Wie ben ik echt? Je bent in ieder geval niet je gedachten (gelukkig maar). Want die komen en gaan. Ook je gevoelens komen en gaan. Je levenssituatie verandert ook. Zelfs je lichaam verandert. Alles wat komt en gaat, ben je niet. Wat dan wel?

 

De donkere Nacht van de ziel en identificatie

Verschillende spirituele tradities verwijzen naar deze levensveranderende ervaring van de donkere nacht van de ziel. Zo beschreef Johannes van het Kruis in een gedicht de reis van de ziel vanuit zijn lichamelijke thuis naar een vereniging met God. Deze reis is bijzonder zwaar want het betekent een onthechting van de wereld (leeg maken) om zich “met het licht van de schepper te kunnen verenigen.” In zijn werken maakt Johannes onderscheid tussen twee donkere nachten: de nacht van de zuivering van de zintuigen en de nacht van de zuivering van de geest.

De oude alchemisten beschrijven dit proces als “nigredo”. Het zuiveren en omzetten van lood in goud. Het betekent een confrontatie met je schaduwkanten. Die delen in jezelf die je probeert te vermijden, ontkent en onderdrukt. Die delen zitten verscholen in duisternis. De alchemie is de duisternis aanschouwen en omzetten in licht.

Als er een sterke identificatie met het denken is (ik weet) zal deze zich manifesteren als een diepe angst om controle te verliezen in de donkere nacht van de ziel. Als er een sterke identificatie is met het lichaam (ik ben dit lichaam) zal dit zich manifesteren als een sterke doodsangst tijdens de donkere nacht van de ziel. Kortom prettig is anders. 

 

De donkere nacht van de ziel en je schaduw

Tijdens de donkere  nacht van de ziel wordt het onbewuste diepe lijden van leven in de illusie van afgescheidenheid bewust wordt gemaakt. Het lijden van een mens die niet meer de Eenheid in zichzelf ervaart. Leven vanuit je hoofd, forceren, controleren en manipuleren. Het van licht van bewustzijn schijnt nu op je schaduwkanten en al je ontsnappingsroutes worden afgesloten. Je overlevingsmechanismen werken nu tegen je.

Alle onderdrukte en ontkende emotionele pijn, trauma’s. Alle onbewuste overtuigingen en conditioneringen worden nu in sneltrein vaart in je bewustzijn gebracht. Het komt letterlijk in het licht te staan. Het zijn diepe levensveranderende inzichten die in deze periode ontstaan. Iemand die een dergelijke existentiële ervaring heeft ondergaan komt er gezuiverd uit, als een ander mens. Wel in de wereld maar niet van de wereld. De tussenin fase is het allerlastigste; de woestijnervaring.

 

Woestijnervaring in de donkere nacht van de ziel

De woestijnervaring is een niemandsland waar je even lijkt te verblijven. Je komt los van “het oude” (je onechte zelfbeeld en onechte wereldbeeld) maar ervaart nog niet de eenheid in jezelf. Ik zou dit proces willen beschrijven als sterven. Men zegt over deze ego dood ook wel: sterf de ene ware dood en je hoeft nooit meer te sterven. 

 

De tweede geboorte

Wat daarna volgt is “de tweede geboorte”. Het is in feite het einde van alle illusies van afgescheidenheid, identificaties en gehechtheden. Het “persoonlijke” valt weg en wat overblijft is Presence. Aanwezigheid. Het hart is open nu. Het is het grote thuis komen in de leegte. De kosmische baarmoeder, onze kosmische Moeder. 

Het zijn eigenlijk drie stappen. Stap één is de crisis. De crisis is in feite het ontwaken. Stap twee is het leeg maken. Een grote energetische, mentale en emotionele schoonmaak. Stap drie is totale zelfvervulling. De liefde daalt in en het hart ontwaakt. 

Het inzicht van de donkere nacht van de ziel

Als je leeg bent dan kan de onvoorwaardelijke liefde indalen en het overnemen. Het is de bevruchting van het hart. Sommige tradities noemen dit het indalen van de heilige geest. Een levend voertuig voor de Liefde. Het universum kan nu vrij (zonder verzet) door jou heen stromen de wereld in.

Het doel van de donkere nacht van de ziel is het ontdekken van je eigen stralende Licht. Jezelf leren kennen als bewustzijn. Velen gaan op zoek naar lichtpuntjes en houvast als ze de duisternis binnen gaan. Om vervolgens te ontdekken dat zij het Licht zijn. Het licht dat ze zoeken, zijn ze zelf. Je kunt de duisternis waarnemen toch? Dat kan alleen als er licht opvalt. Waar komt dat licht vandaan?

De aandacht naar binnen brengen is licht schijnen op jouw eigen licht. Als niets buiten jezelf jouw blijvende vervulling brengt of houvast, kijk dan in jezelf. Kijk dan op de enige plek waar je nog nooit hebt gezocht. In jezelf. Daar vind jij datgene waar je naar zoekt en verlangt. Jezelf.

First you are something

Than you discover you are nothing

Finally you realize you are everything

Kenmerken donkere nacht van de ziel

Verlatenheid

Gevoel van diepe verlatenheid. Je voelt je door God en iedereen verlaten. Het is in feite jij die jezelf verlaten hebt. Als je niet meer in je hart woont maar in je hoofd, dan heb je jezelf verlaten. De illusie van afgescheidenheid is pijnlijk.

 

Relaties veranderen

Je relaties beginnen te veranderen. Het lijkt alsof je onverschilliger wordt, harder wordt. Dat komt doordat de manier waarop jij je verbindt verandert. Meer onthecht. Je voelt nog alles aan van de ander maar het raakt je niet meer. Je leert om in je eigen centrum te blijven en gaat niet meer buiten jezelf op zoek naar waardering, vervulling, goedkeuring of liefde. Die liefde en vervulling wordt ervaren in jezelf. De neiging om te pleasen kun je niet meer volhouden. Je blijft trouw aan jezelf. Je cijfert jezelf niet meer weg. 

Daardoor kun je beter begrenzen en nee zeggen wanneer je voelt dat iets niet goed voor je is. Daar waar je vroeger erg begaan was met het leed van anderen, zie het je nu nog steeds, je voelt het nog steeds (zelfs sterker) maar het brengt je niet meer uit balans zoals vroeger.

In een later stadium zul je merken dat waar je eerst medelijden en onmacht voelde je nu een diepe liefde en compassie voelt voor het leed van anderen. Het is een waarnemen zonder tussenkomst of inkleuren van het denken. Omdat je je eigen diepste zielenpijn hebt gezien en hebt doorvoeld, kun je nu ècht aanwezig bij de pijn en het lijden van anderen zonder hen te willen “fixen”. 

Leegte

Je ervaart een enorme leegte die niet te verklaren is. Alsof alle plezier van je ontnomen is en niets je nog vreugde geeft of vervulling. Afkeer ligt in deze fase op de loer. Afkeer van wat ooit plezierig en belangrijk voor je was. Zelfs afkeer van positieve zaken.

In deze fase verlaten mensen hun werk wat ze jarenlang hebben gedaan, beeïndigen relaties, verlaten een religieuze gemeenschap, breken met familie leden etc. Alle mechanismen die ervoor zorgden dat je op zoek ging buiten jezelf om vervulling te vinden of liefde te vinden worden afgebroken. Het werkt gewoonweg niet meer. Dus moet je wel met je aandacht naar binnen. Het is jezelf verliezen (de afgescheiden persoon) en tegelijkertijd gevonden worden (je ware zelf). Want na de leegte komt de innerlijke vervulling. In totale vrede en tevredenheid met jezelf. Alles is gewoon goed.

Verlies interesse

Verlies van interesse in sociale interactie. Je gaat door de oppervlakkigheid heen kijken van sociale structuren en verhoudingen. Ze voeden je niet meer. Je ziet dat de meeste relaties gebaseerd zijn op ruilhandel in plaats van onvoorwaardelijke liefde. Er is nu een grote behoefte om alleen te zijn en in rust. Feestjes en sociale activiteiten interesseren je niet meer zo. Er is een grote innerlijke drang voor (tijdelijke) afzondering.

In extreme gevallen kunnen mensen nu in destructief gedrag vervallen. Je merkt dat er in het alleen zijn en niets-doen een fijne kalme subtiele energie voelbaar is die je voedt van binnen uit. Ik noem het wortelen in aanwezigheid. 

 

Niet meer kunnen aanpassen

Je merkt dat het onmogelijk wordt om je nog aan te passen aan mensen, structuren of systemen. Je kunt gewoonweg niet meer meegaan in wat anderen van je verlangen. Het voelt  niet meer kloppend. Trouw zijn aan jezelf wordt prioriteit nummer één. Authenticiteit. Je kunt niet meer functioneren binnen je familie en vriendschappen op dezelfde manier zoals je dat al je leven lang doet. Het wordt ondraaglijk op momenten dat je wel probeert. Velen breken in deze fase los van beperkende structuren en beperkende overlevingsmechanismen.

 

Angsten 

Je bent op zoek naar houvast maar kunt geen houvast vinden. Angsten kunnen nu sterk gaan opspelen. Het niet-weten en daarop vertrouwen gaat je op den duur steeds makkelijker af. Alles wat je dacht te weten blijkt niet waar te zijn, alles wat je dacht te zijn ben je niet. De wereld is niet wat je dacht. Ego-structuren worden afgebroken in dit stadium en je zoekt iets om je aan vast te houden. Het hart wil het gaan overnemen.

Vertrouw op het niet-weten en vertrouw het proces. Het sterven van je onechte “ik” is voor velen vaak behoorlijk eng. Soms kun je het gevoel hebben gek te worden of je verstand te verliezen. En ergens is dat ook een beetje het geval. De controle en macht van het verstand als heer en meester in plaats van dienaar begint te verzwakken. Je overlevingsmechanismen worden aan het licht gebracht en werken nu niet meer. Ook de bekende ontsnappingsroutes om iets te vermijden werken niet meer.

Sommige belanden op dit punt in een psychose (gebrek aan aarding of diep trauma). De denkgeest verliest aan macht, ziel wil het gaan overnemen maar de denkgeest komt heftig in opstand. Dan komt er een moment dat het lijden gewoonweg te groot wordt als jij je nog langer verzet en overgave wordt geboren. Net zoiets als een vlam die een kaars volledig opbrandt.

 

Verandering in fysieke behoeften

Veranderingen in fysieke behoeften. Zoals slapen en voeding. Op vreemde tijden de drang voelen om te gaan slapen en gedurende de nacht op ongewone tijden wakker worden en vol energie zijn. Afkeer van bepaalde voeding en stimuli.

Eenzaamheid en zielenpijn

Existentiële eenzaamheid ervaren (de afgescheidenheid van de Bron) en een diepe zielenpijn. Het lijkt alsof je het leed van de wereld voelt binnen in je hart. De pijn van leven in de illusie van afgescheidenheid, los van de Bron, wordt nu in je bewustzijn gebracht.

In jouw ziel leeft nog altijd de herinnering aan het Paradijs. De eenheid en onvoorwaardelijke liefde. De diepe vrede en harmonie. Op het moment dat je deze diepe zielenpijn helemaal kunt toelaten is de vereniging met jezelf een feit. Velen vluchten voor deze pijn, denken dat ze het niet kunnen verdragen. Maar het is juist deze pijn die je de weg terug naar huis wijst. Deze diepe pijn is de poort en het medicijn.

In diepe duisternis is vaak het grootste Licht verborgen. Als jij je in deze fase bevindt en je bent op zoek naar een lichtpuntje. Zoek dan niet buiten jezelf naar lichtpuntjes of houvast. Keer naar binnen en ontdek dat jij in duisternis aanwezig bent als het licht van gewaarzijn zelf. 

Een nieuwe dageraad

Op het einde van de donkere nacht  nadat je bent “leeg gemaakt” wordt je opgevuld. Opgevuld met onvoorwaardelijke liefde. Golven van liefde en dankbaarheid overspoelen je wezen. Je wordt doordrenkt met Liefde. Een Liefde die je tot nu toe nooit hebt ervaren. Anders en dieper dan de liefde voor je partner, je kind een dierbare. Deze liefde is onpersoonlijk. Deze liefde voelt in het begin overweldigend aan. Alsof je hart en lichaam te “klein” zijn voor zo’n grote liefde. Zelfvervulling. Dit is wat je bent. Jij bent Liefde.

De leegte voelt comfortabel nu, er is een diep begrip dat je deze leegte bent. Je voelt je geborgen, veilig en gedragen door de leegte. Je voelt ook dat de leegte niet echt leeg is maar vibreert met puur ongeboren potentieel. In deze leegte ligt het Al. De neiging om te willen sturen, forceren of controleren is weg. Je ervaart een diep vertrouwen. In jezelf en in het leven.

Je waarneming is verandert. Alles is helder. Overal waar je kijkt zie je de perfectie, de intelligentie en de liefde. De liefde die je bent en ervaart zie je nu weerspiegeld in de “buiten wereld”. Je zintuigen hebben zich verscherpt. Je innerlijke weten is kristalhelder. Bij alles wat je doet is er op de achtergrond een diepe stilte en vrede voelbaar.

Gedachten komen nog steeds en ze gaan ook weer. Maar de neiging om de interactie met ze aan te gaan is er niet meer. Ze worden simpelweg waargenomen. Je kunt nu zelfs lachen om gedachten die voorbij komen omdat je ziet dat ze niet waar zijn.

 

De hemel op aarde

Conditioneringen en oude mantra’s komen af en toe nog steeds voorbij maar ze worden meteen gezien. De identificatie is verbroken. De mind is niet meer in control. Het hart is nu in control. Bewustzijn staat aan het roer, niet het ego. Voor de donkere nacht van de ziel was het een concept. Maar nu belichaam je het. Je bent het. Een groot licht is geboren in deze wereld van vormen. De hemel is op aarde. Je beseft dat je thuis (de hemel) nooit hebt verlaten. Je eindigt waar je ooit begon. De cirkel is rond. Alpha en Omega.

 

Jij bent veilig

Ik weet dat velen op een bepaald punt in het ascensie proces door de donkere nacht zullen gaan. Voor hen heb ik deze blog geschreven. De donkere nacht is een zware beproeving. Zeker als je veel angst ervaart en niet begrijpt wat er met je gebeurt.  Weet dat alles een begin heeft en ook weer een einde. Ook de donkere nacht eindigt weer.

Overgave en vertrouwen in het proces zijn erg belangrijk. Verzet zal het proces verzwaren en vertragen. Luister goed naar je gevoel en wat je lichaam vraagt/aangeeft. 

Jij bent veilig in de donkere nacht. Ook al voelt het misschien nu nog niet zo.

Als jij ondersteuning hierbij wilt kan spirituele coaching je helpen in dit proces

Join us voor de maandelijkse online healing & energy update

Tamara van de Beek

copyright 2015 alle rechten voorbehouden | De Wijsheid van het Hart | Content wordt beschermd door Copyscape.

Delen mag en is superfijn! Maar wees sociaal en deel de blog onder bronvermelding.

You're inn!