De donkere nacht van de ziel

Enkele jaren geleden ervaarde ik een spontaan Kundalini ontwaken en ik bevond me plotsklaps in wat men noemt “De donkere nacht van de Ziel”. Ik vergeet het moment nooit meer.

Ik zat op de bank een kopje thee te drinken en bemerkte plotseling een sterk brandend gevoel in mijn onderrug. Na een half uurtje werd het branden alsmaar erger en het leek omhoog te klimmen. Na twee uur stond mijn hele ruggengraat voor mijn gevoel in brand. Uit het niets werd ik overvallen door een intense angst die onverklaarbaar leek . Een acute identiteitscrisis  diende zich aan die ik logisch gezien niet kon verklaren. Een duisternis viel over mij heen, ik voelde me verlaten door God, alles en  iedereen. Een diepgevoelde eenzaamheid welde in mij op. Een acute depressie. Ik merkte een diepe diepe pijn op in mijn hart die ondraaglijk leek. Ook had ik  het gevoel dat ik in een “grote leegte” terecht was gekomen. Ik kon dit alles niet met mijn verstand verklaren.  Van het ene moment op het andere moment bevond ik me in de donkere nacht van de ziel.

De donkere Nacht van de Ziel

Ergens kwam het besef dat dit een kundalini ontwaken was. Alleen was ik niet ingewijd, ik had geen jaren doorgebracht in een ashram mediterend en ik wist niet veel af van Kundalini. Ik ben een zwaar jaar tegemoet gegaan. Het zwaarste wat ik ooit in mijn leven heb moeten doorstaan. Inmiddels besef ik  dat velen op het pad van ascensie tijdens deze collectieve shift vroeg of laat de donkere nacht van de ziel zullen ingaan. Daarom deel ik hier mijn ervaring. Om hen tot steun te zijn, zij die zich in deze duisternis en immense leegte bevinden en zich afvragen wat er fout is gegaan zoals ik dat toen deed. Wat ik me toen nog niet realiseerde was dat er helemaal niets fout ging, het was gratie wat mijn leven binnen kwam. Ik had veel moeite met de  grote leegte die ik voelde. Een inwijding en een aanraking vanuit de Bron. Radicaal en niet om te keren of te stoppen. Helaas herkent men in de reguliere hulpverlening dit proces vaak niet en krijgen zij die op dat moment heel hard ondersteuning nodig hebben daardoor niet de juiste hulp aangeboden. Juist omdat dit proces  lijkt op een “gewone depressie”.

Wat houdt de donkere nacht van de ziel precies in?

in De donkere nacht van de ziel is een metafoor die de spirituele ervaring beschrijft van iemand die een fase in zijn leven doormaakt waarin hij zich door alles en iedereen verlaten voelt.  Deze diepe verlatenheid voelen is  erg typerend voor de donkere nacht van de ziel. Net zoals de leegte die je dan voelt. De leegte is in feite een inwijding. Je wordt letterlijk en figuurlijk “leeg gemaakt” van dat wat je ten diepste niet bent en nooit was. Dat is de persoon die je denkt te zijn. Dat stemmetje in je hoofd waarvan je denkt dat je dat bent. Het onechte zelfbeeld begint uit elkaar te vallen.  Het gevolg is vaak een flinke identiteitscrisis. Wie ben ik? Wie ben ik echt? Je bent in ieder geval niet je gedachten (gelukkig maar). Want die komen en gaan. Ook je gevoelens komen en gaan. Je levenssituatie verandert ook. Zelfs je lichaam verandert. Alles wat komt en gaat, ben je niet. Wat dan wel?

 

Identificaties worden verbroken

Verschillende spirituele tradities verwijzen naar deze ingrijpende ervaring van de donkere nacht van de ziel. Zo beschreef Johannes van het Kruis in een gedicht de reis van de ziel vanuit zijn lichamelijke thuis naar een vereniging met God. Deze reis is bijzonder zwaar want het betekent een onthechting van de wereld (leeg maken) om zich “met het licht van de schepper te kunnen verenigen.” In zijn werken maakt Johannes onderscheid tussen twee donkere nachten: de nacht van de zuivering van de zintuigen en de nacht van de zuivering van de geest. De oude alchemisten beschrijven dit proces als “nigredo”. Het zuiveren en omzetten van lood in goud. Duisternis innemen en omzetten in licht.  Als er een sterke identificatie met het denken is (ik weet) is er een sterke controle drang. Deze zal zich manifesteren als een diepe angst in de donkere nacht van de ziel. Als er een sterke identificatie is met het lichaam (ik ben dit lichaam) zal dit zich manifesteren als een sterke doodsangst tijdens de donkere nacht van de ziel.

 

Schaduwkanten komen aan het licht

In het algemeen betekent dat tijdens de donkere  nacht van de ziel het onbewuste diepe lijden bewust wordt gemaakt.  Het lijden van een mens die niet meer de Eenheid in zichzelf ervaart en leeft in de illusie van afgescheidenheid. Leven vanuit je hoofd (ik weet). Je gaat je bewust worden van de duisternis in jezelf. Je schaduwkanten komen omhoog. In your face. Niet te missen. Alle onderdrukte en ontkende pijn, trauma’s. Alle onbewuste overtuigingen en conditioneringen worden nu in sneltrein vaart in je bewustzijn gebracht. Het komt letterlijk in het licht te staan.  Het zijn diepe levensveranderende inzichten die  in deze periode ontstaan. Een mens die een dergelijke existentiële ervaring heeft ondergaan komt er gezuiverd uit, als een ander mens. Wel in de wereld maar niet van de wereld. De tussenin fase is het allerlastigste;  de woestijnervaring.

 

De Woestijnervaring

De woestijnervaring is een niemandsland waar je even lijkt te verblijven.  Je komt los van “het oude” (het onechte Zelf) maar ervaart nog niet de eenheid in jezelf “het nieuwe” je Ware Zelf. Ik zou dit proces willen beschrijven als sterven.  Men zegt over deze ego dood ook wel: sterf de ene ware dood en je hoeft nooit meer te sterven.  Wat daarna volgt is  “de tweede geboorte”.  Het is in feite het einde van alle identificaties. Het doorzien van de identificatie met het lichaam, de gedachten, gevoelens, conditioneringen, overtuigingen, situaties etc. Het is de geboorte van diepe overgave, diep vertrouwen en stabiliseren in “niet-weten”. Dit “niet-weten” is een bewustzijnsstaat van volledig open Zijn. Ontvankelijk zijn.   

Dit “leeg zijn” begrijpt het verstand absoluut niet. Dit is dan ook wat bij velen angst oproept.  Het is het verlies van alle behoefte om te willen controleren, forceren, manipuleren en sturen. Overgave en open zijn. Deze Grote Leegte is in feite Divine Mother.  Het is het grote thuis komen.  Het zijn eigenlijk drie stappen.  Stap 1 = crisis.  Eerst ontstaat er een crisis waardoor dit getriggerd wordt.  Stap 2 = leeg maken.  Dan ga je leegte binnen. Je wordt leeg gemaakt, uitgekleed van alles wat je niet bent. Een grote energetische, mentale, emotionele schoonmaak.  Stap 3 = opgevuld met pure liefde. Totale zelfvervulling. 

In duisternis ontdekken dat je het Licht bent

Onvoorwaardelijke liefde daalt in en  neemt het over. Je bent nu een leeg voertuig voor liefde. Het universum kan nu vrij in en door jou stromen  de wereld in.  Het doel van de donkere nacht van de ziel is het ontdekken van je eigen stralende Licht. Velen gaan op zoek naar lichtpuntjes en houvast als ze de duisternis binnen gaan. Om te ontdekken dat zij het Licht Zijn. Het licht dat ze zoeken, zijn ze zelf.  Het licht van je eigen aanwezigheid. Prachtig!  De aandacht naar binnen brengen is licht schijnen op jouw eigen licht. Als niets buiten jezelf jouw vervulling brengt of houvast, kijk dan in jezelf. Kijk dan op de enige plek waar je nog nooit hebt gezocht. Jezelf. Daar vind jij datgene waar je naar zoekt en verlangt. Jezelf.

First you are something

Than you discover you are nothing

Finally you realize you are everything

Kenmerken

Verlatenheid

Gevoel van diepe verlatenheid. Je voelt je door God en iedereen verlaten. Het is in feite jij die jezelf verlaten hebt.  Als je niet meer in je hart woont maar in je hoofd, dan heb je jezelf verlaten.

Relaties veranderen

Je relaties beginnen te veranderen. Je liefde verandert. Het lijkt alsof je onverschilliger wordt, harder wordt. Dat komt doordat de manier waarop jij je verbindt verandert. Meer onthecht. Je voelt nog alles aan van de ander maar het raakt je niet meer. Je leert om in je eigen centrum te blijven en gaat niet meer buiten jezelf op zoek te gaan naar waardering, vervulling, goedkeuring of liefde. Die liefde en vervulling wordt ervaren in jezelf. Daardoor kun je beter begrenzen en nee zeggen wanneer je voelt dat iets niet goed voor je is. Daar waar je vroeger erg begaan was met het leed van anderen, zie het je nu nog steeds, je voelt het nog steeds (zelfs sterker) maar het brengt je niet meer uit balans zoals vroeger. In een later stadium zul je merken dat waar je eerst medelijden en onmacht voelde je nu een diepe liefde en compassie voelt voor het leed van anderen. Presence is geboren. Het Goddelijke Waarnemen . Alles wat je ziet heb je lief. Het is een waarnemen zonder tussenkomst of inkleuren van het denken.

Leegte

Je ervaart een enorme leegte die niet te verklaren is.  Alsof alle plezier van je ontnomen is en niets je nog vreugde geeft of vervulling. Afkeer ligt in deze fase op de loer. Afkeer van wat ooit plezierig en belangrijk voor je was. Zelfs afkeer van positieve zaken. In deze fase verlaten mensen hun werk wat ze jarenlang hebben gedaan, beeindigen relaties, verlaten een religieuze gemeenschap, breken met familie leden etc. Alle mechanismen die ervoor zorgden dat je op zoek ging buiten jezelf om vervulling te vinden of liefde te vinden worden afgebroken. Het werkt gewoonweg niet meer. Dus moet je wel met je aandacht naar binnen.  Het is jezelf verliezen en tegelijkertijd gevonden worden. Want na de leegte komt de innerlijke vervulling. In totale vrede en tevredenheid met jezelf. Je ervaart diepe vrede en  een innerlijke rust die alles overstijgt.

Verlies interesse

Verlies van interesse in sociale interactie. Je gaat door de oppervlakkigheid heen kijken van sociale structuren en verhoudingen. Ze voeden je niet meer. Je ziet dat de meeste relaties gebaseerd zijn op ruilhandel in plaats van onvoorwaardelijke liefde. Er is nu een grote behoefte om alleen te zijn en in rust. Feestjes en sociale activiteiten interesseren je niet meer zo. Er is een grote innerlijke drang voor (tijdelijke) afzondering. In extreme gevallen kunnen mensen nu in destructief gedrag vervallen. Je merkt dat er in het alleen zijn en niets-doen een fijne kalme subtiele energie voelbaar is die je voedt van binnen uit. Doordat het nu stiller is binnen in jezelf kun je dit gaan opmerken en gaan versmelten met deze staat van Zijn. Ik noem het wortelen in aanwezigheid. 

Niet meer kunnen aanpassen

Je merkt dat het onmogelijk wordt om je nog aan te passen aan mensen, structuren of systemen. Je kunt gewoonweg niet meer meegaan in wat anderen van je verlangen.  Trouw zijn aan jezelf wordt prioriteit nummer één.  Je kunt niet meer functioneren binnen je familie en vriendschappen op dezelfde manier zoals je dat al je leven lang doet. Het wordt ondraaglijk op momenten dat je wel probeert. Velen breken in deze fase los van beperkende structuren.

Angsten 

Je bent op zoek naar houvast maar kunt geen houvast vinden. Angsten kunnen nu sterk gaan opspelen. Het niet-weten en daarop vertrouwen gaat je op den duur steeds makkelijker af. Alles wat je dacht te weten blijkt niet waar te zijn, alles wat je dacht te zijn ben je niet. Ego-structuren worden afgebroken in dit stadium en je zoekt iets om je aan vast te houden. Het hart wil het gaan overnemen.

Vertrouw op het niet-weten en vertrouw het proces.  Het sterven van je onechte “ik” is voor velen vaak behoorlijk eng. Soms kun je het gevoel hebben gek te worden of je verstand te verliezen. En ergens is dat ook een beetje het geval.  De controle en macht van het verstand  als heer en meester in plaats van dienaar begint te verzwakken. Je overlevingsmechanismen worden aan het licht gebracht en werken nu niet meer.  Ook de bekende ontsnappingsroutes werken niet meer. Sommige belanden op dit punt in een psychose (gebrek aan aarding). De denkgeest verliest aan macht, ziel wil het gaan overnemen maar de denkgeest komt heftig in opstand. Op het moment dat de denkgeest buigt voor je hart  en dienstbaar is aan het hart, is deze fase voorbij en leef je vanuit een totaal open houding. Geen controle, geen verzet. In perfecte aflijning met je ziel.  Volledig in harmonie met de energie.

Verandering in fysieke behoeften

Veranderingen in fysieke behoeften. Zoals slapen en voeding. Op vreemde tijden de drang voelen om te gaan slapen en gedurende de nacht op ongewone tijden wakker worden en vol energie zijn. Afkeer van bepaalde voeding en stimuli.

Eenzaamheid en zielenpijn

Existentiële eenzaamheid ervaren (de afgescheidenheid van de Bron) en een diepe zielenpijn. Het lijkt alsof je het leed van de wereld voelt binnen in je hart. De pijn van leven in de illusie van afgescheidenheid, los van de Bron, wordt nu in je bewustzijn gebracht. In jouw ziel leeft nog altijd de herinnering aan het Paradijs. De eenheid en onvoorwaardelijke liefde. De diepe vrede en harmonie van waaruit jij bent afgedaald. Op het moment dat je deze diepe zielenpijn  helemaal kunt toelaten is de vereniging met jezelf een feit. Velen vluchten voor deze pijn, denken dat ze het niet kunnen verdragen, maar het is juist deze pijn die je de weg terug naar huis wijst. Deze diepe pijn is de poort en het medicijn. In diepe duisternis is vaak het grootste Licht verborgen.  Als jij je in deze fase bevindt en je bent op zoek naar een lichtpuntje. Zoek  dan niet buiten jezelf naar lichtpuntjes of houvast. Keer naar binnen en ontdek dat jij in duisternis aanwezig bent als het Licht. Jij bent het licht dat je zoekt. Dat is het inzicht van deze inwijding. In duisternis ontdekken dat je het licht bent wat deze duisternis kan zien. Jouw eigen licht zal de duisternis verlichten.

Een nieuwe dageraad

Op het einde van de donkere nacht  nadat je bent “leeg gemaakt” wordt je opgevuld. Opgevuld met onvoorwaardelijke liefde. Golven van liefde en dankbaarheid overspoelen je wezen. Je wordt doordrenkt met Liefde. Een Liefde die je tot nu toe nooit hebt ervaren. Anders en dieper dan de liefde voor je partner, je kind een dierbare. Deze liefde voelt in het begin overweldigend aan.  Alsof je hart en lichaam te “klein” zijn voor deze liefde. Het is de liefde die indaalt. Zelfvervulling. Gevuld met jezelf. Want dat is want je bent. Liefde. 

De leegte voelt comfortabel nu, er is een diep begrip dat je deze leegte BENT. Je voelt je geborgen en gedragen door de leegte. De neiging om te willen sturen, forceren of controleren is weg. Je ervaart een diep vertrouwen.  In jezelf en in het leven. Je waarneming is verandert.  Alles is helder. Overal waar je kijkt zie je de perfectie en de liefde. De liefde die je bent en ervaart innerlijk zie je nu weerspiegeld in de “buiten wereld”.  Je kijkt nu door de lens van liefde. Je zintuigen hebben zich verscherpt. Je innerlijke weten is kristalhelder. Bij alles wat je doet is er op de achtergrond een diepe stilte en vrede voelbaar.

Gedachten komen nog steeds en ze gaan ook weer. Maar de neiging om de interactie met ze aan te gaan is er niet meer. Ze worden simpelweg waargenomen. Je kunt zelfs lachen nu om gedachten die voorbij komen omdat je ziet dat ze niet waar zijn. Conditioneringen  en oude mantra’s komen af en toe nog steeds voorbij maar ze worden meteen gezien. De identificatie is verbroken. Niet een weten van een hoofd maar een gevoel en besef. Voor de donkere nacht was het een concept. Maar nu belichaam je het. Je bent het. Een groot licht is geboren in deze wereld van vormen. De hemel is op aarde. Je beseft dat je thuis (de hemel) nooit hebt verlaten. Je eindigt waar je ooit begon. Thuis.

Jij bent veilig

Ik weet dat velen op een bepaald punt in het ascensie proces door de donkere nacht zullen gaan. Voor hen heb ik deze blog geschreven. De donkere nacht is een zware beproeving. Zeker als je veel angst ervaart en niet precies weet wat er met je gebeurt.  Weet dat alles een begin heeft en ook weer een einde. Ook de donkere nacht eindigt weer. De kracht die werkzaam is in dit proces, is de kracht die ik Grace noem.  Deze kracht brengt je thuis.  Overgave en vertrouwen in het proces zijn erg belangrijk. Verzet zal het proces verzwaren en vertragen.  Luister goed naar je gevoel en wat je lichaam vraagt/aangeeft. Zorg dat je veel buiten bent in de natuur.  Je bent onderweg om weer te leven vanuit je oorspronkelijke staat van bewustZijn.

Bevrijd uit de gevangenis van het denken en conditioneringen. Dat is geen nieuw bewustzijn, dat is wat IS. Altijd was en altijd zal zijn.  Het is je meest natuurlijke staat. Jij bent veilig in de donkere nacht. Er wordt van je gehouden en er wordt voor je gezorgd. Ook al voelt het niet zo. Als jij hulp hierbij wilt dan kijk onder het aanbod van diensten. Je mag de weg zelf gaan maar het is ontzettend helpend als iemand even met je loopt die de weg kent en de valkuilen .

Lees ook deze blog. Een handig overzicht inclusief tips voor iedereen die door een transformatie heen gaat. 

Tamara van de Beek

copyright 2015 alle rechten voorbehouden | De Wijsheid van het Hart

Kijk hier voor de eerstvolgende groepshealing of Licht evenement

Delen mag en is superfijn! Maar wees sociaal en deel de blog onder bronvermelding.

Bedankt voor het inschrijven.