Heling van de oerwond

heling van de oerwond

Heling van de oerwond en de terugkeer naar compleetheid. De oerwond in de mens ontstaat door het eerste trauma waardoor de illusie van afgescheidenheid geboren wordt. De val uit het Paradijs. De liefde die pijnlijk werd.

De oerwond is een wond van Liefde

Deze oerwond is de liefde die niet gezien werd en niet ontmoet werd in liefde. Liefde is wat jij ten diepste bent. Maar als die liefde afgewezen wordt, wordt deze pijnlijk. Vanaf dat moment ben je de liefde niet meer. Vanaf dat moment is er een gevoel van onveilig zijn. De liefde is niet meer veilig en geborgen.

Het ontstaan van de oerwond drukt zich fysiek uit als een traumatische shock in het zenuwstelsel. Ergens blijft deze herinnering energetisch in het zenuwstelsel achter.

Deze oerwond gaat nu de gehele ego-structuur aansturen zonder dat je dit beseft (onbewust). Er ontstaat een verhaal (geloofsovertuigingen) waarom je “niet goed genoeg” bent en geen onvoorwaardelijke liefde waardig bent. Dit verhaal wordt je realiteit en bepaalt jouw (onechte) zelfbeeld. Het afgescheiden ik dat de compleetheid in zichzelf niet meer voelt.

 

De liefde die op zoek gaat naar Liefde

 

Je hebt het besef verloren dat je liefde bent en gaat op zoek in de buitenwereld en/of de ander naar liefde maar beseft niet meer dat dat wat je zoekt dat is wat je bent. De liefde is vergeten dat zij de liefde is. Sommigen worden zelfs bang van de liefde.

Het voelen van deze oerwond, er helemaal in aanwezig zijn is de weg naar huis. Het is de poort terug naar de hemel. Want dan is de liefde weer aanwezig.

 

Heling van de oerwond

De oerwond, de angst om niet genoeg te zijn, de angst dat er niet van je gehouden wordt om wie je werkelijk bent (liefde) is een sterke en diep onbewuste angst.  

Onderdrukken en ontkennen, schaamte, schuldgevoelens, gevoelens van afscheiding. In een proces van ontwaken kom je uiteindelijk aan bij de oerwond. Het bewust worden deze oerwond betekent dat niet meer de energetische herinnering ons zenuwstelsel alles aanstuurt (denken, gevoel en gedrag) maar dat de liefde de boel weer over kan nemen. Of anders gezegd. Het ego staat niet langer aan het roer als heer en meester, maar het hart. Dit is heling.

 

Het onbewuste wordt bewust

Om de onbewuste weerstand tegen deze oerwond helder te maken is er vaak een crisis nodig. Of een ernstig verlies. Velen ontdekken in een crisis dat zij emotionele pijn wel goed kunnen overleven. Onbewust vasthouden aan deze angst is een manier van het ego om de oerwond die wij allemaal kennen, te vermijden. Het wil niet doorvoeld worden. Heling van de oerwond zorgt ervoor dat je je bewust wordt van het onbewuste diepe verzet en de patronen die hiermee samen hangen helder kunt gaan waarnemen.

 

De wereld in crisis het ego schreeuwt

De wereld bevindt zich in een crisis. Deze crisis is het ontwaken. Het harde schreeuwen van het ego is begonnen want het licht neemt toe. Dan komt het ego in opstand. Maar in het stille veld van Zijn is liefde voelbaar, altijd. In stilte heeft zich een energetische transformatie voltrokken. 

Als gevolg daarvan zullen wij nu zien dat de wereld zoals wij die kennen uiteen valt. De energetische verandering is een feit daarna volgen de “verdichte lagen”. De illusie, de oude systemen en structuren ontstaan uit ego gedragen bewustzijn vallen uit elkaar. Wat overblijft is liefde en waarheid. 

In een proces van ontwaken worden overtuigingen en conditioneringen die zijn ontstaan na emotioneel trauma, aan het licht gebracht. De leugens worden eindelijk doorzien.

 

Oerwond overtuigingen

Ik ben niet waardig

“Ik ben waardeloos, ik doe er niet toe, ik ben niet belangrijk.”                                                                                                                                                                Het ego (de persoonlijkheid) zal deze gevoelens van minderwaardigheid willen compenseren door zijn/haar best te doen om te bewijzen dat hij/zij wel waardevol is. Het zijn de gevers, helpers en zorgzame die continue over hun eigen grenzen gaan om te bewijzen dat ze wèl waardevol zijn. Zij die moeite hebben met ontvangen. 

Als ik maar genoeg geef zal ik mij heel voelen.

Ik ben niet goed zoals ik ben

“Er is iets mis met mij, ik moet hard werken aan zelfverbetering”                                                                                                                                                            Het ego compenseert dit en wil bewijzen dat er niets mis is met de persoon door te streven naar perfectie (innerlijk en/of uiterlijk).

Als ik alles perfect doe en/of mezelf perfectioneer zal ik mij heel voelen.

Ik ben machteloos

“Ik ben machteloos, ik heb geen invloed en geen kracht”.

Het ego wil bewijzen dat de persoon niet machteloos is en vertoont overdreven opgeblazen gedrag. Als het gevoel van machteloosheid erg diep zit kan het zelfs tot ziekelijke (psychische) excessen leiden.

Als ik krachtig genoeg ben, zal ik mij heel voelen.

Ik kan niet doen of ik kan niet genoeg doen

“Ik ben niet in staat om te doen, te handelen of te beslissen”.                                                                                                                                                                Het ego compenseert dit door te bewijzen dat de persoon wel in staat is om te doen, handelen en/of beslissen. De persoon transformeert naar een overpresteerder (doen, doen, doen). De persoon worstelt met ijdelheid en overefficiëntie.

Als ik maar genoeg doe en bereik zal ik mij heel voelen.

Ik ben eenzaam en alleen

“Ik ben alleen en ben bang dat ik altijd alleen zal zijn”.                                                                                                                                                                          Het ego zal deze oerwond vermijden door continue de verbinding met anderen te willen opzoeken. De persoon kan absoluut niet alleen zijn. Vlucht mogelijk in relaties, telkens weer.  Blijft hangen in relaties die niet goed voor hem/haar zijn. Als hij/zij in verbinding is met anderen voelt men tijdelijk verlichting van deze wond.

Als ik in verbinding met de ander ben zal ik heel zijn.

Ik ben ontoereikend

“Ik ben dom, ik weet niet genoeg, ik ben ontoereikend”.                                                                                                                                                                        De persoonlijkheid voelt continue de drang om zich te bewijzen, dat hij/zij wel adequaat is en slim is. De neiging ontstaat om te analytisch en te redelijk te zijn.

Als ik slim genoeg ben zal ik mij heel voelen.

Ik ben liefdeloos

“Er is geen liefde voor mij, ik ben liefdeloos”                                                                                                                                                                                      Het ego wil bewijzen dat de persoon niet liefdeloos is. Men vertoont een overdreven liefdevolle en accepterende houding. Daaronder zie je een passief-agressieve innerlijke onderstroom. De persoon laat zien liefdevol te handelen maar kan de liefde waarnaar hij/zij zo diep verlangt niet ontvangen.

Als ik genoeg liefheb, zal ik mij heel voelen.

Ik ben niet compleet

“Er ontbreekt iets, ik ben niet genoeg, ik ben incompleet”.                                                                                                                                                                      Het ego gaat op zoek naar buitengewone ervaringen en of relaties die bevestigen dat de persoon wel compleet is. Telkens weer op zoek naar nieuwe, nog bijzondere ervaringen om zich compleet te voelen. De leegte op te kunnen vullen. De eeuwige zoekers. Want aan elke ervaring komt ook ooit weer een einde.

Als ik genoeg bijzondere ervaringen of een bijzondere relatie heb, zal ik mij heel voelen. Is de leegte opgevuld.

 

Terug naar Eenheidsbesef

Dit proces voltrekt zich in het individu maar zie je ook in het collectief. De wereld is een reflectie van ons bewustzijn. Zo binnen, zo buiten. We zien de stuiptrekkingen van het ego nu. Verzet, macht willen verkrijgen over, willen forceren en controleren. Wees niet onder de indruk van dwang en drang. Wees onder de indruk van het oneindig stille veld van bewustzijn waarin dit allemaal plaats vindt. In deze stilte woont de liefde.

 

Big Shift Big Healing

In een proces van wakker worden (ascensie) kom je uiteindelijk aan bij heling van de oerwond. In een ontwakingsproces richt je de aandacht op je binnen wereld. De aandacht keert naar binnen. De wereld gaat door de donkere nacht van de ziel en is bezig met het helen van de oerwond. De illusie van afgescheidenheid. De illusie van “Ik” en “jij”.

Moeder Aarde ging je voor. Alle energetische herinneringen van levens ooit geleefd op aarde die zij heeft vastgehouden in haar planetaire lichaam komen nu vrij. Dit is heel bijzonder en volgens mij nog niet eerder voorgekomen in de geschiedenis van de Aarde (voor zover ik weet dan). Dit betekent ook dat onze energetische herinneringen zullen vrijkomen in ons lichaam want wij zijn energetisch met haar verbonden.

Na deze grote shift (van hoofd naar hart) komt de grote heling. De wereld zal heel-zijn, de mensheid zal heel-zijn. De aarde zal heel-zijn. Het is energetisch al volbracht. 

 

Join us voor de maandelijkse online Energy Update & Alignment

Tamara van de Beek

copyright 2020 alle rechten voorbehouden | De Wijsheid van het Hart

Delen  mag en is superfijn! Maar wees sociaal en deel de blog met bronvermelding. 

Delen mag en is superfijn! Maar wees sociaal en deel de blog onder bronvermelding.

You're inn!