Heling van de oerwond

heling van de oerwond

Heling van de oerwond en de terugkeer naar eenheid. De oerwond in de mens ontstaat door het eerste trauma waardoor de illusie van afgescheidenheid geboren wordt. De val uit het Paradijs.

De oerwond is een energetische herinnering in het zenuwstelsel

Het ontstaan van de oerwond drukt zich fysiek uit als een traumatische shock in het zenuwstelsel. Ergens blijft deze herinnering energetisch in het zenuwstelsel achter. Deze oerwond gaat later de gehele ego-structuur aansturen zonder dat je dit beseft (onbewust). Er ontstaat een verhaal (geloofsovertuigingen) waarom je “niet goed genoeg” bent en geen onvoorwaardelijke liefde waardig bent. Dit verhaal wordt je realiteit en bepaalt jouw (valse) zelfbeeld. Je hebt het besef verloren dat je liefde bent.

 

Heling van de oerwond: integratie van onvoorwaardelijke liefde

De oerwond, de angst om niet genoeg te zijn, de angst dat er niet van je gehouden wordt om wie je werkelijk bent is een sterke en diep onbewuste oerangst. Het is ons onbewuste verzet tegen deze oerwond die ons ervan weerhoudt om onvoorwaardelijke liefde te laten stabiliseren in ons bewustzijn. Te laten integreren in ons Zijn, in ons lichaam, in ons leven en daarmee in de wereld. In een proces van ontwaken kom je uiteindelijk aan bij de oerwond. Het bewust worden deze oerwond betekent dat niet de energetische herinnering ons zenuwstelsel alles aanstuurt (denken, gevoel en gedrag) maar de liefde de boel over kan nemen. Of anders gezegd. Het ego staat niet langer aan het roer, maar het hart.

 

Het onbewuste wordt bewust

Om de onbewuste weerstand tegen deze oerwond helder te maken is er vaak een crisis nodig. Of een ernstig verlies. Velen ontdekken in een crisis dat zij emotionele pijn wel goed kunnen overleven. Onbewust vasthouden aan deze oerangst is een manier van het ego om de oerwond die wij allemaal kennen, te vermijden. Het ego gaat zijn grootste gevecht ooit beginnen als de eenheid door het lichtwezen opgemerkt en gevoeld wordt. Heling van de oerwond zorgt ervoor dat je je bewust wordt van het onbewuste diepe verzet en de patronen die hiermee samen hangen helder kunt gaan waarnemen.

 

De wereld in crisis het ego schreeuwt

De wereld bevindt zich in een crisis. Deze crisis is het ontwaken. Het harde schreeuwen van het ego is begonnen want het licht neemt toe. Dan komt het ego in opstand. Maar in het stille veld van Zijn is liefde voelbaar, altijd. In stilte heeft zich een energetische transformatie voltrokken. Wij zijn energetisch compleet los van de oude realiteit. Die realiteit was een illusie. De shift is energetisch al volbracht. Als gevolg daarvan zullen wij nu zien dat de wereld zoals wij die kennen uiteen valt. De energetische verandering is een feit daarna volgen de “verdichte lagen”. Het veld van onvoorwaardelijke liefde en Zijn wordt hiermee bloot gelegd. De illusie, de oude systemen en structuren ontstaan uit ego gedragen bewustzijn vallen uit elkaar. Wat overblijft is stralend bewustzijn en onvoorwaardelijke liefde.

In een proces van ontwaken worden overtuigingen en conditioneringen die zijn ontstaan na emotioneel trauma, aan het licht gebracht. Je wordt je bewust van het feit dat je heel lang hebt geleefd vanuit valse overtuigingen.

 

Oerwond overtuigingen

Ik ben niet waardig

“Ik ben waardeloos, ik doe er niet toe, ik ben niet belangrijk.”                                                                                                                                                                Het ego (de persoonlijkheid) zal deze gevoelens van minderwaardigheid willen compenseren door zijn/haar best te doen om te bewijzen dat hij/zij wel waardevol is. Het zijn de gevers, helpers en zorgzame die continue over hun eigen grenzen gaan om te bewijzen dat ze wèl waardevol zijn. Zij die moeite hebben met ontvangen. 

Als ik maar genoeg geef zal ik mij heel voelen.

Ik ben niet goed zoals ik ben

“Er is iets mis met mij, ik moet hard werken aan zelfverbetering”                                                                                                                                                            Het ego compenseert dit en wil bewijzen dat er niets mis is met de persoon door te streven naar perfectie (innerlijk en/of uiterlijk).

Als ik alles perfect doe en/of mezelf perfectioneer zal ik mij heel voelen.

Ik ben machteloos

“Ik ben machteloos, ik heb geen invloed en geen kracht”.

Het ego wil bewijzen dat de persoon niet machteloos is en vertoont overdreven opgeblazen gedrag. Als het gevoel van machteloosheid erg diep zit kan het zelfs tot ziekelijke (psychische) excessen leiden.

Als ik krachtig genoeg ben, zal ik mij heel voelen.

Ik kan niet doen of ik kan niet genoeg doen

“Ik ben niet in staat om te doen, te handelen of te beslissen”.                                                                                                                                                                Het ego compenseert dit door te bewijzen dat de persoon wel in staat is om te doen, handelen en/of beslissen. De persoon transformeert naar een overpresteerder (doen, doen, doen). De persoon worstelt met ijdelheid en overefficiëntie.

Als ik maar genoeg doe en bereik zal ik mij heel voelen.

Ik ben eenzaam en alleen

“Ik ben alleen en ben bang dat ik altijd alleen zal zijn”.                                                                                                                                                                          Het ego zal deze oerwond vermijden door continue de verbinding met anderen te willen opzoeken. De persoon kan absoluut niet alleen zijn. Vlucht mogelijk in relaties, telkens weer.  Blijft hangen in relaties die niet goed voor hem/haar zijn. Als hij/zij in verbinding is met anderen voelt men tijdelijk verlichting van deze wond.

Als ik in verbinding met de ander ben zal ik heel zijn.

Ik ben ontoereikend

“Ik ben dom, ik weet niet genoeg, ik ben ontoereikend”.                                                                                                                                                                        De persoonlijkheid voelt continue de drang om zich te bewijzen, dat hij/zij wel adequaat is en slim is. De neiging ontstaat om te analytisch en te redelijk te zijn.

Als ik slim genoeg ben zal ik mij heel voelen.

Ik ben liefdeloos

“Er is geen liefde voor mij, ik ben liefdeloos”                                                                                                                                                                                      Het ego wil bewijzen dat de persoon niet liefdeloos is. Men vertoont een overdreven liefdevolle en accepterende houding. Daaronder zie je een passief-agressieve innerlijke onderstroom. De persoon laat zien liefdevol te handelen maar kan de liefde waarnaar hij/zij zo diep verlangt niet ontvangen.

Als ik genoeg liefheb, zal ik mij heel voelen.

Ik ben niet compleet

“Er ontbreekt iets, ik ben niet genoeg, ik ben incompleet”.                                                                                                                                                                      Het ego gaat op zoek naar buitengewone ervaringen en of relaties die bevestigen dat de persoon wel compleet is. Telkens weer op zoek naar nieuwe, nog bijzondere ervaringen om zich compleet te voelen. De leegte op te kunnen vullen. De eeuwige zoekers. Want aan elke ervaring komt ook ooit weer een einde.

Als ik genoeg bijzondere ervaringen of een bijzondere relatie heb, zal ik mij heel voelen. Is de leegte opgevuld.

Terug naar Eenheid en onvoorwaardelijke liefde

De mensheid keert terug naar het besef van Eenheid en onvoorwaardelijke liefde. Dat is de shift die gaande is. Alles is energie en alles is verbonden. Dit is een proces van “leeg maken”. Jasjes uittrekken. Alles wat je niet bent, valt weg. Je onechte zelf beeld valt in duizend stukjes.

Je gehechtheden en identificaties worden verbroken. Dat is de metaforische dood van de persoon (het ego). De persoon die je dacht te zijn overleeft dit dus niet. Daarmee wordt je ware Ik vanzelf bloot gelegd.

Dit proces voltrekt zich in het individu maar zie je ook in het collectief. Net zoals de persoon die je denkt te zijn uiteen valt, zo vallen ook alle systemen en structuren in de wereld uiteen. Het hele bouwwerk staat op instorten. De wereld zoals wij die kenden tot nu toe valt uit elkaar.

Zo binnen, zo buiten. Laat alles maar instorten. Laat het ego maar schreeuwen. Het zijn de laatste stuiptrekkingen van verzet, vechten, willen forceren en willen controleren. Wees niet onder de indruk van schreeuwen. Wees onder de indruk van het oneindig stille veld van bewustzijn waarin dit allemaal plaats vindt. In dit stille veld woont de liefde.

 

Na de Grote Shift komt de Grote Heling

In een proces van wakker worden (ascensie) kom je uiteindelijk aan bij heling van de oerwond. In een ontwakingsproces richt je de aandacht op je binnen wereld. De aandacht keert naar binnen.  De wereld  gaat door de donkere nacht van de ziel en is bezig met het helen van de oerwond. De illusie van afgescheidenheid. De illusie van “Ik” en “jij”.

Moeder Aarde ging je voor. Alle energetische herinneringen van levens ooit geleefd op aarde die zij heeft vastgehouden in haar planetaire lichaam komen nu vrij. Dit is heel bijzonder en volgens mij nog niet eerder voorgekomen in de geschiedenis van de Aarde (voor zover ik weet dan). Dit betekent ook dat onze energetische herinneringen zullen vrijkomen in ons lichaam want wij zijn energetisch met haar verbonden.

Na deze grote shift (van hoofd naar hart) komt de grote heling. De wereld zal heel-zijn, de mensheid zal heel-zijn. De aarde zal heel-zijn. Het is energetisch al volbracht. 

Onvoorwaardelijke liefde is de allerhoogste frequentie

De wereld zal helen door onvoorwaardelijke liefde

 

Tamara van de Beek

copyright 2020 alle rechten voorbehouden | De Wijsheid van het Hart

Delen  mag en is superfijn! Maar wees sociaal en deel de blog met bronvermelding. 

Delen mag en is superfijn! Maar wees sociaal en deel de blog onder bronvermelding.

Bedankt voor het inschrijven.