Het Aquarius Tijdperk

het aquarius tijdperk

Het Aquarius tijdperk. Een nieuw tijdperk waarin de mensheid ontwaakt na een lange diepe slaap.

Wat is het Aquarius tijdperk?

Vanuit verschillende tradities en profetieën wordt er verwezen naar dit tijdperk. Een tijdperk waarin de mensheid en de aarde grote veranderingen staan te wachten. Een evolutie in bewustzijn voor de mensheid en de aarde. Een tijd waarin de mensheid van een egogedragen bewustzijn (karma) naar een hartgedragen bewustzijn (dharma) gaat. Je zou het zo kunnen zien. We bevonden ons tot nu toe als collectief in de winter (spiritueel verarmd slapend bewustzijn). Maar nu breekt de lente aan (spiritueel ontwaken, ontluikend bewustzijn).

 

Het oude tijdperk (slapend bewustzijn)

De spirituele winter kenmerkt zich als een periode waarin de mens vooral ego gedreven leeft. Voornamelijk leeft vanuit het hoofd en verstandelijk bewustzijn ontwikkelt. Met systemen gebouwd op en aangedreven door hebzucht, macht, controle en angst. Vormgegeven vanuit de illusie van afgescheidenheid. De diepere essentie (je ware spirituele natuur) wordt niet of nauwelijks opgemerkt. Het collectief is in diepe winterslaap. De mensheid is niet in harmonie met De Grote Moeder en Moeder Aarde. Zij negeert en ontkent de natuurlijke ritmen en cycli. Zij respecteert de natuur en kosmische wetten niet. Zij is uit balans en niet meer thuis bij zichzelf. Zij ervaart afgescheidenheid, pijn en lijden.

Een wereld die vergeten is om te luisteren naar haar kosmische moeder. De mensheid die haar verbinding met ziel niet meer opmerkt en de verbinding met de wereldziel ook niet meer voelt. Denken en doen is belangrijker dan voelen en zijn. Maar een wereld die niet verbonden is met haar ziel kan niet genezen. De mens die de wetten van haar kosmische moeder ontkent, ontkent iets dat fundamenteel is voor al het leven. Deze mens is afgesneden van de enige bron die kan genezen, voeden, transformeren en het nieuwe kan baren.

 

Het nieuwe tijdperk (ontluikend bewustzijn)

De spirituele lente breekt aan en het collectief wordt wakker uit een diepe winterslaap. Een periode waarin de mensheid zich pijnlijk bewust wordt van de afgescheidenheid omdat deze extreem uitvergroot wordt en zich geconfronteerd ziet met de gevolgen van het niet eren en volgen van de natuur wetten en kosmische wetten.

Het loskomen van hebzucht, materie en gehechtheden. Angst, controle en macht worden enorm uitvergroot zodat het hele spel eindelijk helemaal doorzien kan worden. Het collectief wordt zich weer bewust van het hart. De diepere essentie. Het vrouwelijke principe. Een periode waarin de mannelijke energie wederom zijn wortels vindt in het vrouwelijke. Het herstellen van de balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie. Licht en duister.

Een periode waarin de mensheid zich weer bewust wordt van de subtiele dimensies van energie en frequentie en beseft dat alles Eén is. Wanneer dit besef volledig indaalt, is er geen oorlog en geen verdeeldheid meer. Als de eenheid in jezelf ervaart dan herken je dit ook in de ander. Dan zijn er geen vijanden. Er is geen innerlijk conflict.

 

Symboliek Aquarius tijdperk

Laten we kijken naar de symboliek van dit waterman tijdperk. Die vind ik namelijk heel mooi. Vanuit de oudheid werd water gezien als “prima materia”. Het water op Aarde is als het Licht van het Goddelijke uitgedrukt in de vorm. De voornaamste substantie op aarde. Zonder water is er geen leven op aarde. Een watermolecuul is opgebouwd uit twee waterstof atomen en één zuurstofatoom en heeft een hexagonale structuur. Net als de heilige graal. Water is een uitstekende geleider van energie. Water = bewustzijn (meer info in deze blog). Het Waterman tijdperk is een tijdperk  van waarheid en liefde. Dharma.

Het Aquarius tijdperk en de heilige adem

In sommige tradities verwijst men naar het Aquarius tijdperk als het tijdperk van “de heilige adem”. De adem  is de brug  die het vormeloze verbindt  met de vorm. De eerste inademing van een nieuwgeborene. Het leven in de vorm begint. De adem houdt dit leven in de vorm in stand. De laatste uitademing. Het leven verlaat de vorm en keert terug naar het vormeloze. De adem is heilig.

Het Aquarius tijdperk en Kundalini

In het sanskriet wordt Kundalini ook “kumbha” genoemd. De vertaling voor “kumbha” is Aquarius. Vroeg of laat wordt in een ascensie proces Kundalini actief (lees deze blog). Het is de Grote Moeder die haar kind op aarde zegent en thuisbrengt in het hart van haar liefde. Zonder De Grote Moeder kan het nieuwe niet in de vorm geboren worden. Dit kan alleen wanneer de mensheid terugkeert naar haar. Men spreekt over de terugkeer van het Goddelijke Vrouwelijke. Maar het Goddelijke Vrouwelijke heeft ons nooit verlaten. Wij hebben haar verlaten. Door niet te leven in harmonie met haar. Zij keert niet terug. Wij mogen terugkeren naar haar. Dat is het grote thuiskomen.

De overbruggingsperiode Apocalypse

We bevinden ons nu aan het begin van de spirituele lente. Ontluikend bewustzijn. Een overbruggingsperiode. Deze periode noemen sommigen de apocalypse. Velen denken dan aan het einde van de wereld. Dat klopt ergens ook wel. Het betekent het einde van de wereld zoals wij die tot nu toe kennen. Het uiteenvallen van de oude systemen en structuren. Het einde van een wereld geregeerd door hebzucht, macht en controle. De collectieve donkere nacht van ziel

Een periode waarin er veel onthuld zal worden aan de mensheid. Het oplichten van de sluiers, de waarheid die zichzelf openbaart. Het ontmaskeren begint. Dat gaat altijd gepaard met chaos. 

De illusie van afgescheidenheid zal transformeren naar Eenheidsbesef. Uit de chaos zal vrede ontstaan. Hierbij gaat het niet zo zeer om doen maar veel meer om zijn. Belichaamd bewustzijn. Onze maatschappij is een reflectie van de staat van ons bewustzijn. 

De consequenties van keuzes die gemaakt worden vanuit egogedragen bewustzijn zullen worden uitvergroot. Net als de consequenties van de keuzes die gemaakt worden vanuit hart gedragen bewustzijn. Hoe dan ook, we krijgen de kosmische eindafrekening gepresenteerd.

There will come a day when people of all races, colors, and creeds will put aside their differences. 

When the birds fall from the sky and the air and water is poisoned. They will come together in love,

joining hands in unification, to heal the Earth and all Her children. They will move over the Earth like

a great Whirling Rainbow, bringing peace, understanding and healing everywhere they go. They will

live in the way of the Great Spirit and teach ways to keep Mother of the Ground sacred forevermore.

They will be called Rainbow Warriors for they will gather the four sacred directions,

all distinctly separate but forever connected in the Circle of Life.

 

~Native Prophecy 

Na de Big Shift komt de Big Healing

Na deze overbruggingsperiode van ene tijdperk naar het andere tijdperk, breekt er een periode aan van diepe heling voor de wereld. De wereld zal helen door onvoorwaardelijke liefde.

Het Aquarius tijdperk is het tijdperk van De Grote Moeder. Zij is de grote heler. Zij zal geboorte geven aan het nieuwe tijdperk van Eenheid en Liefde als de mens wederom leeft en handelt in harmonie met haar.

Graag deel ik een stukje uit de channeling die op 21 december vorig jaar ontvangen is.

De liefde die vergeten is dat ze liefde is

“Zonder de illusie van eindigheid kon je de oneindigheid niet herkennen. Zonder de illusie van afgescheidenheid kon je de eenheid niet herkennen. Zonder licht kon je duisternis niet waarnemen. Maar nu eindigen wij waar wij begonnen zijn. Nu is de cirkel rond. Wat een prachtig spel hebben wij samen gespeeld. Alles is liefde. Je begreep het alleen niet. Je herkende mij niet omdat ik de vorm aannam van lijden. Omdat ik besloot om mezelf te vermommen als pijn. Maar nu kijk jij echt. Open en zonder verzet. Nu kun jij zien dat ik je nooit verlaten heb. Dat ik overal was. Waar je ook keek. Ik was het. Maar jij herkende mij niet. Ik kon niet anders dan een illusie creëeren. Ik ben de liefde die een vorm aannam. Die vorm ben jij. Wat jij zocht was je al die tijd zelf.

Nu zie je mij in alles en je herkent je zelf.

Jij bent de Liefde”

Tamara van de Beek

Join us voor de maandelijkse online Energy Update & Alignment

copyright 2021 alle rechten voorbehouden | De Wijsheid van het Hart

Delen mag en is superfijn! Maar wees sociaal en deel de blog met bronvermelding. 

Delen mag en is superfijn! Maar wees sociaal en deel de blog onder bronvermelding.

You're inn!