Angst hoe ga je daar mee om?

angst

We hebben er allemaal wel eens last van. Maar wat als angst je leven beheerst? Wat als jij hierdoor niet goed meer functioneert en dit jou beperkt?

Hoe ga je om met angst?

Het kan er ook voor zorgen dat je vermijdingsgedrag gaat vertonen. Het legt je intuïtie plat en zwengelt het denken en piekeren aan. Waardoor je hoofd overvol wordt en je niet meer helder kunt nadenken. Je bent dan niet meer in staat om vanuit wijsheid keuzes te maken die ècht goed voor je zijn. Angst is een slechte raadgever. Ook zorgt deze ervoor dat je het natuurlijke vertrouwen dat aanwezig is als angst afwezig is, niet meer voelt en ervaart. Het gevolg is continue stress en spanning voelbaar in je lichaam. Het is een enorme beperking.

 

Angst

Laten we kijken naar wat het precies is. Deze heeft in principe een beschermende functie en wil je beschermen tegen een situatie waarin je mogelijk fysiek of emotioneel in gevaar zou kunnen komen. Er ontstaat dan vaak een vecht – vlucht – bevries reactie. In het geval van een levensbedreigende situatie is dit een gezonde reactie. Deze zal ervoor zorgen dat je vlucht of vecht om jezelf in veiligheid te brengen of te beschermen. Dat zou je functionele angst kunnen noemen. Maar als dit ontstaat in situaties waarin er geen reden is om te vechten, vluchten of bevriezen dan is dit een grote beperking en  ongezond. Als we onderzoek doen naar de wortel van angst kom je uit bij gedachten. Neem dat niet voor waarheid aan. Als je echt wilt kijken naar wat angst nu werkelijk is zul je het zelf mogen ontdekken en ervaren.

Emotioneel trauma en angst

Angst kan ook ontstaan door emotioneel trauma. Het thema is “ik voel me niet veilig, ik ben niet veilig”. De angst wil jou dan eigenlijk beschermen tegen nog zo’n pijnlijke ervaring. Hier zie je vaak vermijdingsgedrag ontstaan. Je bent dan niet meer echt open en ontvankelijk. Ook niet voor de leuke en mooie dingen in het leven. Controle en chronische stress slaan toe. Het afgescheiden ik leeft in angst, want het ervaart de eenheid in zichzelf niet meer.

Dit kan zich op verschillende manieren manifesteren. Zoals een gegeneraliseerd angststoornis, dwangneurose, piekergedrag, paniekaanvallen, chronische innerlijke onrust en fobieën.

Innerlijke onrust

Innerlijke onrust is altijd een teken van (verborgen) angst. Als jij merkt dat je last hebt een altijd aanwezige innerlijke onrust dan loont het de moeite om te onderzoeken welke angst hieraan ten grondslag ligt. Innerlijke onrust is vaak gericht op de toekomst. Je zorgen maken over mogelijke scenario’s die waarschijnlijk nooit zullen plaatsvinden. Als je merkt dat je moeite hebt met inslapen, het zelfde riedeltje in je hoofd telkens maar weer herhaalt (wat als…) of moeite hebt met concentratie. Dat zijn tekenen van innerlijke onrust.

Stress response

Chronische angst of continue innerlijke onrust veroorzaken nogal wat problemen in je lichaam. Dit geeft een sterke stress response in het lichaam. Vanuit Mindfulness noemen we dat een “stressor”. Angst is een sterke stressor en verzwakt onder andere je immuunsysteem. De biochemie verandert hierdoor (ook het hormonale stelsel). Het lichaam maakt veel cortisol (stress hormoon) aan en dit kan problemen veroorzaken met slapen, concentratie, gewicht en focus. Op den duur ontstaat er een chronische stress response. Ook het brein en zenuwstelsel raken overprikkeld. Langdurige blootstelling aan angst (of in een angstige situatie verkeren) creëert PTSS klachten.

Van hoofd naar hart

In het proces van ontwaken (van hoofd naar hart). Kom je vroeg of laat uit bij angst. Als je heel goed kijkt is deze bijna altijd terug te voeren op de angst van het ego om te sterven. Deze angst van het ego (dat kritische stemmetje in je hoofd) zou je ook kunnen omschrijven als angst om controle te verliezen. Angst om te sterven is sowieso bij velen een diepe angst (vaak onbewust). Deze ontstaat doordat je denkt dat je dit lichaam bent (identificatie met het lichaam). De angst om controle te verliezen ontstaat doordat je denkt dat je het denken bent (identificatie met het denken).

Op het moment dat iemand een transformatie proces ingaat om wat voor reden dan ook, zul je deze vroeg of laat onherroepelijk tegen komen. Je hebt dan een keuze. Kies je ervoor om te handelen vanuit angst of kies je ervoor om te handelen vanuit liefde? Volg jij de stem van je hoofd, of volg je de stille stem van je hart. Welke stem vertelt de waarheid denk je? Volg de stem van het denken en voel wat het effect is. Volg de stem van het hart en ontdek wat het effect is. Alleen op deze manier kun je echt helder worden.

Liefde en overgave

Je kunt deze emotie gebruiken als een wegwijzer naar liefde en overgave. Als je niet weg wilt bewegen van het gevoel maar werkelijk bereid bent om dit gevoel te ontmoeten, dan gebeurt er iets bijzonders. Kijk als angst werkelijk welkom is dan kan de liefde de angst ontmoeten. Wat zou er gebeuren als angst de liefde ontmoet? Als deze welkom is? Als zij mag zijn in de oneindige ruimte van puur gewaarzijn?

If you come across fear, stare it in its eyes.

Face it and you will notice the fear fades away. 

~Krishnamurti

Hoe kun je met angst omgaan

1. Bewustwording

Allereerst is het belangrijk om uit te vinden waar je nu eigenlijk bang voor bent. De angsten identificeren. Bewustwording is altijd de eerste stap. Start met je gedachten. Welke gedachten duiken telkens weer op?

2. Erkenning

Vervolgens is het belangrijk om deze te erkennen. Je hoeft deze niet meteen te accepteren dat is misschien te lastig aanvankelijk. Maar begin met erkenning. Voor alle duidelijkheid: accepteren betekent “zijn met wat is”. Het betekent niet dat je iets moet doen. Het is juist het omgekeerde. Niet iets doen. Gewoon zijn met is. 

Besef dat onze emoties ons iets wezenlijks te vertellen hebben. Dus luister . Wat is de boodschap ? Je ziel wil je iets vertellen. De angst is niet jouw vijand. Sterker nog, het is je beste vriend die jou de weg wil wijzen naar liefde en overgave. Leer om er anders naar te kijken. Als iets dat waardevolle informatie bevat voor jou. Het kan een fantastische leraar zijn. 

3. Niet vechten 

Beweeg niet weg van angst. Vecht er niet tegen. Dat is als olie op het vuurtje gooien. Kijk en voel. Met een oprechte nieuwsgierige intentie om angst echt te leren kennen. Niet om ervan af te willen komen.

4. Wat is het inzicht?

Angst, verzet en lijden gaan hand in hand. Niemand vindt het prettig om deze gevoelens te voelen. Dat hoeft ook niet. Je hoeft ze alleen maar te voelen. En dan bedoel ik voelen. Dus voelen zonder nadenken of interpretatie. Nadenken over gevoelens is een perfecte strategie om niet te hoeven voelen. Onderzoek wat er eerst is (de kip en het ei). Is er eerst een gedachte en dan een angstig gevoel? Of is er eerst een gevoel en volgt er dan een gedachte? Vind de wortel van angst. Doe zelf onderzoek. Dan is het ook geen tweede hands informatie. Dan is het bevestigd in je eigen ervaring. Een intuïtief inzicht ontstaat dan vanzelf.

Mijn persoonlijke ervaring met angst

Ik weet uit eigen ervaring hoe beperkend en verlammend angst kan werken. Toen ik door mijn transformatie proces ging (lees deze blog), ontwikkelde ik in rap tempo een gegeneraliseerd angst en piekerstoornis. Het heeft mijn leven behoorlijk op z’n kop gezet. Alle therapieën die ik hiervoor had ingezet, faalden. Alle vaardigheden  en strategieën die ik zelf in huis heb (waarvoor ik ook gecertificeerd ben) faalden.

Ik mocht dus aan den lijve ondervinden dat deze technieken en methodieken niet werken. Later besefte ik waarom al deze therapieën hadden gefaald. Ik noem het nu “het glorieuze falen”. Want er zat wel degelijk een intelligentie in. Als je alles hebt geprobeerd en niets helpt, dan is er nog maar 1 optie over. Niets doen. Mijn lijden werd niet veroorzaakt door angst. Mijn lijden werd veroorzaakt door het heftige verzet.

We leven in een tijd waarin alles onzeker is en velen nu chronisch last hebben van angst, stress en overprikkeling. Depressie ligt op de loer. Daarom heb ik besloten om mijn visie op angst en persoonlijke ervaring te delen. Iemand die vrij is van angst, is een groot licht in deze wereld. En dat is wat ik je toewens. Werkelijk innerlijk vrij zijn (lees ook deze blog).

 

 

copyright 2021 alle rechten voorbehouden | De Wijsheid van het Hart

Delen mag en is superfijn! Maar wees sociaal en deel de blog met bronvermelding. 

Delen mag en is superfijn! Maar wees sociaal en deel de blog onder bronvermelding.

You're inn!