Kundalini wat is dat? Spiritueel wakker worden.

Kundalini ontwaken

De laatste tijd zie ik opvallend vaak clienten die zich bij mij in de praktijk melden met Kundalini symptomen en/of ervaringen. Deze clienten komen bij mij omdat ze de blog “De Donkere Nacht van de Ziel” hebben gelezen. Deze schreef ik na mijn Kundalini ontwaken.

Wat is Kundalini?

Het woord Kundalini is een term die voor het eerst in de oude vedische geschriften beschreven is en betekent letterlijk “de opgerolde”. Kundalini verwijst naar “de goddelijke vrouwelijke energie”. Deze wordt soms ook wel “het vrouwelijke het aangezicht van God” genoemd. Vele oosterse tradities vereren Kundalini als een godin, de grote moeder en de kosmische baarmoeder. Verschillende spirituele tradities geven allemaal een andere naam aan deze kracht. De Heilige Geest, Bodhicitta, Gratie, Genade, Shekinah, Anima, Chi. In ons lichaam ligt deze energie te “slapen” onderaan de ruggengraat. Oude geschriften vertellen ons dat kundalini in de foetus aanwezig is en de kracht is die een foetus laat ontwikkelen tot een volgroeide baby. Als dat proces voltooid is, gaat deze kracht weer “slapen”.

Kundalini heeft twee aspecten. De energie die het hele bestaan doordrenkt en voedt (prana) en het sluimerende slapende aspect dat opgeslagen ligt in de mens. Het symbool van dit sluimerende aspect is de opgerolde slang die slaapt in het centrum van het aardse bewustzijn onderaan de ruggengraat. Daar slaapt Kundalini wachtend op het grote ontwaken na talloze cycli van geboorte en sterven om het volledige spirituele potentieel te ontsluiten in de mens op aarde. Het spirituele ontwaken van de mens begint als Kundalini ontwaakt.

 

3-voudige energie

Vanuit oude vedantische geschriften wordt gesteld dat Kundalini energie drievoudig is. De heilige drie eenheid in alles. De drie eenheid die verwijst naar de 3 bewustzijnsstaten: waken, slapen en diepe slaap. Of de drie goden, Creator (lucht), Hoeder (water), Vernietiger (vuur).

 

Wat is Kundalini ontwaken?

Shaktipat, de Sanskrietterm voor het ontwaken van Kundalini, betekent ‘indalen van genade’. Het is een daad van genade. Een impuls van het Goddelijke die de slapende potentiële kracht van het Absolute dat in ons woont wakker maakt en vrijgeeft. Het is het Goddelijke wat het Goddelijke zegent zodat het Goddelijke het Goddelijke kan kennen. Of anders gezegd: het is het Ware zelf dat jou zegent zodat jij jezelf kunt kennen. Het grote ontwaken begint.

 

De twee slangen –  licht en duisternis – yin en yang

Als Kundalini wakker wordt gaat deze energie (Shakti) via de ruggengraat (sushumna nadi) opstijgen en doorkruist hierbij alle chakra’s. Het witte zuiverende vuur van Kundalini verbrandt energetisch alles wat je NIET bent. Dit betekent dat alle trauma’s, conditioneringen en overtuigingen, illusies van afgescheidenheid, onverwerkte en onderdrukte emotionele energie van vele levens naar de oppervlakte komt om gezien te worden. Je wordt je bewust van dit alles. De deksel gaat van de beerput. Alles wat zich in de duisternis bevond, wordt in je bewustzijn gebracht. Het komt dus in het licht te staan.

Het typische “brandende” gevoel bij Kundalini ontwaken is het verbranden van deze oude ballast die je al levens lang hebt meegedragen in jezelf. Geen pretje dus en erg intens. Zeker niet als jij je niet bewust bent wat er nu eigenlijk precies gebeurt. Dit vuur verbrandt jou niet, het verbrandt alleen dat wat je niet bent.

 

Mijn Kundalini ontwaken

In mijn geval resulteerde dit Kundalini ontwaken in een acute identiteitscrisis. Ook ging ik de donkere nacht van de ziel in. Dat heeft ruim een jaar geduurd. Ik had vanaf dat moment een angststoornis te pakken en had last van een enorme niet te stoppen stroom van gedachten. Allemaal gedachten gebaseerd op angst en paniek. De sterke opwaartse kundalini stroom bleef “hangen” in mijn hoofd. Kundalini legde mijn zelfbeeld wat alleen bestond in mijn hoofd, onder vuur. Deze ervaring is het zwaarste wat ik ooit heb door gemaakt.

In extreme gevallen (en niet zeldzaam) kan Kundalini leiden tot een psychose. Zeker als er diepgewortelde trauma’s aanwezig zijn en iemand niet voldoende geaard is. Ik heb het geluk gehad dat dat in mijn geval niet is gebeurd. Ik was me ook bewust van het feit dat het om een Kundalini ontwaken ging. Dus ging ik op zoek naar iemand die mij daarbij kon helpen.

 

Hulp en ondersteuning bij Kundalini

Nergens kon ik hulp vinden. Tenminste niet van iemand die zelf dit proces volledig doorlopen had. Iemand die dit niet bestudeerd had maar het proces zelf daadwerkelijk doorlopen had en er goed uitgekomen was ook nog. Ik realiseerde me al snel dat ik het op eigen kracht moest gaan uitzoeken. Wel was ik gestart met lichaamsgerichte psychotherapie om de angst aan te pakken. Deze therapeute werkte onder supervisie van een gepensioneerde psycholoog die Satsang gaf. Zij stelde voor om eens in gesprek te gaan met hem en hem mijn klachten voor te leggen. Dat heb ik gedaan en dat werd mijn redding.

Het moment dat ik zijn praktijk binnen wandelde voelde ik en wist ik instinctief “eindelijk iemand die het ècht snapt”. Hij vroeg mij: waarom je ben hier? Ik vertelde hem dat ik een Kundalini ontwaken doormaakte en dat ik enorme last had van angst en wanhopig werd van de constante gedachten stroom die niet te stoppen leek. Hij zei niks. Keek me alleen maar aan. En toen gebeurde het. Ik werd getroffen door een soort van lichtflits en plotsklaps kon ik heel helder zien dat het alleen maar gedachten waren. Er was niets mis met mij, die angst dat waren enkel gedachten. Ik voelde ook “met mij is niks aan de hand”.

 

De storm voorbij

Ik ben heel hard gaan lachen. Hij ook. Ik kwam niet meer bij van het lachen. Ik zei tegen hem ik ga stoppen met therapie, ik heb geen angststoornis dat denk ik alleen maar. Hij antwoorde: heel goed. Dat zie jij helder! Je bent wakker aan het worden, er is niets aan de hand, het gaat juist heel goed. Kom jij maar naar Satsang en dan gaan wij dit samen onderzoeken. Dat heb ik gedaan. De angst was niet meteen helemaal over, maar hij heeft me geleerd aanwezig te zijn bij angst en hij heeft me geleerd aanwezig te zijn in verzet. Hij wist niets van Kundalini maar door zijn sterke aanwezigheid kwam deze energie in mij langzaam aan tot rust.

 

De les van Kundalini

Als ik in het kort moet omschrijven wat Kundalini mij geleerd heeft dan is het één ding. Overgave. Mijn enorme diepgewortelde verzet en overlevingsmechanisme is de reden waarom mijn ontwaken zo dramatisch en pijnlijk was. Ik heb de Lichtwereld ook gevraagd “waarom moest dit zo pijnlijk gaan”. Zij vertelden mij dat dit de enige manier was. Het verzet in mij was zo enorm groot dat er een evenredige kracht nodig was om dit ongedaan te maken. Ik merkte tijdens dit proces dat als ik niet luisterde naar mijn lichaam, niet luisterde naar de energie, de controle wilde behouden, dat het branden ondraaglijk werd. Dat de klachten ernstiger werden. Uiteindelijk kon ik het vechten niet meer volhouden. Ik was uitgeput en wanhopig. Uit pure wanhoop stopte ik met vechten. Dat was mijn moment van diepe overgave.

 

Het spirituele hart ontwaakt

Het moment van overgave vergeet ik nooit meer. Ik zag levens aan mij voorbij flitsen. Ik begreep alle levenslessen en had het gevoel dat ik in het midden van een wiel zat. Plotseling begreep ik alles. Maar dan ook echt alles. Er was een stem die tegen mij sprak. Een overweldigende liefde stroomde door mijn hart. Alsof mijn hart uit elkaar zou spatten, zo veel liefde was er voelbaar. Een liefde die ik tot dan toe nog nooit had ervaren. Ik stroomde over van liefde. De volgende dag werd ik wakker en de hele wereld was anders. Overal waar ik keek, zag ik liefde. Alles was gemaakt van liefde. Ik zag deze liefde in de lucht, in de bloemen, in de hommeltjes die in mijn tuin rondvlogen, in het water, in de dieren. Echt overal. Alles was hetzelfde en tegelijkertijd was alles anders. Hoe kan het dat ik dit nooit eerder heb gezien? Vier maanden lang heb ik in deze liefdesstroom rond gelopen.

Kijken met de ogen van liefde

Telkens moest ik huilen omdat de schoonheid die ik zag zo overweldigend was. Alsof er teveel liefde in mijn hart en lichaam zat. Alsof mijn lichaam te klein was voor deze oneindige liefde. Ook zag ik de intelligente aanwezigheid in de schepping. De intelligente aanwezigheid in bijvoorbeeld mieren. Deze intelligente aanwezigheid zat ook in deze kleine insecten. Onvoorstelbaar! De hele schepping is intelligent. Later besefte ik dat het spirituele hart zich opende Dat ik de wereld anders waarnam omdat ik deze niet meer door de filters van het denken waarnam. Maar door de lens van liefde. Waarnemen zonder tussenkomst van het denken. Pas toen ging ik de wereld waarnemen zoals die IS.

Life is a flow of Love

~Yogi Bhajan

Mijn helderziendheid verdiepte zich meer en meer en het leek alsof de kraan van “helder weten” was open gezet in mij. Inzichten kwamen in rap tempo binnen en antwoorden op grote levensvragen ook. Dat was best lastig. Om alles te zien zoals het IS. Daar heb ik echt aan moeten wennen lange tijd. Mijn zenuwstelsel draaide overuren om alles te kunnen verwerken. Zoals een gloeilampje dat gewend is aan 60 watt en nu plotsklaps 2000 watt moet verwerken.

De diepe liefde is gebleven. Compassie was geboren. Compassie voor mijzelf en alle levende wezens. Groot en klein. De liefde en intelligentie die door een bloem stroomt is dezelfde liefde en intelligentie die door ons heen stroomt en in ons aanwezig is. De eenheid in alles was plotseling zichtbaar en voelbaar. Shakti en Shiva waren in mij verenigd. De verbinding tussen hemel en aarde was tot stand gebracht. Het eindige was één met het oneindige.

 

Hoe wordt een Kundalini ontwaken getriggerd?

Kundalini kan door veel factoren ontwaken:

  • Shaktipat: spirituele energetische overdracht van een ontwaakt persoon. Dit kan op vele manieren. Door aanraking, via het derde oog, via oogcontact of op afstand via een telepathische verbinding.
  • Dit is niet niet aan te raden.
  • Jarenlange intensieve meditatie of sadhana.
  • Inwijding door een verlichte Guru na een jarenlange voorbereiding.
  • Onbaatzuchtige dienstbaarheid.
  • Intense angst.
  • Ingrijpende levenssituatie of crisis.
  • Intens energiewerk.
  • Misbruik en trauma.
  • Spontaan ontwaken.

Kundalini en ascensie

Vroeg of laat wordt in een ascensieproces Kundalini actief. Sommigen zeggen dat dit niet altijd nodig is. Dat zelfrealisatie ook zonder volledig Kundalini ontwaken mogelijk is. Eerlijk gezegd, weet ik het niet precies. Kundalini is erg complex. Daar kun je levens aan besteden. Aan het leren kennen en bestuderen van deze kracht. Elk transformatieproces is uniek en telkens weer anders. Toch is Kundalini bij iedereen af en toe actief.

Over het algemeen zie ik dat de meeste zielen kiezen voor “het gematigde pad”. Dat betekent dat Kundalini heel geleidelijk opstijgt. Kalm en rustig. Als Kundalini volledig ontwaakt is kan ik dat energetisch waarnemen. De energie ziet eruit als zwevende kristalletjes die “gewichtsloos” rondzweven in de ruggengraat. Ook zie ik een fontein van regenboog kristallen uit het kroonchakra komen.

Laat het ontwaken van deze kracht over aan de goddelijke intelligentie en goddelijke timing. Dan weet je zeker dat je klaar bent om de beproevingen die hiermee gepaard gaan, ook daadwerkelijk aankunt. Met een Kundalini ontwaken zijn deze extreem zwaar en zeer ingrijpend. Weet je zeker dat je dit wilt?

Ik hoor regelmatig verdrietige verhalen van clienten die ten prooi zijn gevallen aan “wazige” inwijdingen of bijvoorbeeld na ayahuasca volledig zichzelf zijn kwijt geraakt. Heel triest. Het is één van de redenen waarom ik deze blog schrijf. Om mensen bewust te maken van de mogelijke gevaren van een geforceerd Kundalini ontwaken.

 

De blessings van Kundalini

Als deze kracht volledig geïntegreerd is en de energie tot rust is gekomen betekent dit een compleet ander leven. Het leven zoals je dat kende zolang is voorbij. De wereld ziet er compleet anders uit en je lichaam en biochemie verandert compleet. Met name de hersenen en het zenuwstelsel.

Daar waar bewustzijn vroeger ondergedompeld was in de ervaring en zichzelf vermengde en verloor in de ervaring is dat nu andersom. Alle ervaringen mooi of lelijk, goed of slecht, prettig of onprettig, zijn nu ondergedompeld in bewustzijn. Alles verschijnt in jou. Je ervaart het oneindige in het eindige. Je bent bevrijd van het “verhaal” van je leven. Je bent bevrijd van de behoefte om het ego of het hart te beschermen.

Helder horen, helder weten,  helder zien en helder weten nemen een vogelvlucht. Kundalini maakt charismatisch. Deze personen hebben een ontzettend sterke aantrekkingskracht. Vaardigheden die van nature al aanwezig zijn worden enorm versterkt.

Het enige waar Kundalini dienstbaar aan is, is Liefde en waarheid. Shakti geeft alleen gehoor aan de allerhoogste waarheid. 

Truth is my essence

Truth is my nature

Truth is I

Join us voor de maandelijkse online healing en energy update 

Tamara van de Beek

© 2020 alle rechten voorbehouden | De Wijsheid van het Hart | Content wordt beschermd door Copyscape.

Kan ik je ergens mee helpen in jouw ascensie proces? Boek een privé sessie.

Delen mag en is superfijn! Maar wees sociaal en deel de blog onder bronvermelding.

You're inn!