Het spirituele hart

Het gebeurde in de ochtend. Tijdens mijn wakker worden uit diepe slaap. Ik werd wakker, alles was compleet stil in mij en een diepe vrede was voelbaar. Plotseling zag ik en voelde ik een gedachte omhoog komen vanuit de rechterkant van mijn borstkas. Deze ging omhoog naar mijn hoofd en poef… daar kwam de volgende gedachte. Het leek alsof er iets “aan” werd gezet en weg was de stilte. Ik wist het op dat moment nog niet, maar ik had het spirituele hart ontdekt. Wat is dat plekje aan de rechterkant van het hartchakra? Ik wist intuïtief ook, dit is hoe iedereen elke dag ontwaakt en elke dag opnieuw weer in de trance van het “denken” belandt. Alsof er een programma’tje gaat lopen.

Vanaf dat moment was ik alert. Alert op hoe gedachten energetisch ontstaan en daarna een bepaalde route in je lichaam afleggen. Jarenlang kreeg ik een beeld te zien van drie harten die verbonden waren met elkaar door het infinity teken maar ik begreep dit beeld niet. Totdat ik het hart aan de rechterkant ontdekte en het laatste puzzelstukje op zijn plek viel.

Het spirituele hart

Niet veel later werd ik door iemand gewezen op een youtube filmpje van een spirituele leraar uit San Diego. Ik besloot om het filmpje te gaan bekijken en tot mijn verbazing beschreef hij exact de ervaring die ik weken daarvoor had gehad. Er bestond dus zoiets als het spirituele hart! Ik dacht in eerste instantie dat ik een chakra had ontdekt wat ik nog niet eerder had gevoeld. Dit wilde ik verder onderzoeken en ik vroeg mijn gidsen om mij te helpen bij mijn onderzoek. Ze hebben deze hulpvraag beantwoord in de vorm van ervaringen en inzichten. En een gedeelte van deze inzichten en resultaten deel ik in deze blog. Omdat de inzichten van dit spirituele hart zo mooi zijn. Waarom is er dan zo weinig over te vinden op internet? En waarom spreekt hier bijna niemand over? Ook de bekende spirituele leraren niet? Ik heb het de leraar uit San Diego gevraagd. Zijn antwoord: omdat zij dit zelf nog niet ontdekt of ervaren hebben. Velen ontkennen het bestaan van dit ene ware hart. En dat is jammer want het bestaat wel degelijk.

Wat is het spirituele hart?

Het Spirituele Hart is onze ware essentie en ultieme ware natuur. Het is een andere naam voor het “Stralende Zelf”. De waarnemer van zowel de “het denken” , het leven, het universum alsook de schijnbare innerlijke en uiterlijke dimensies. Een ascensie proces kent vele stadia en in het laatste stadium ontdek je Hridaya, het spirituele Hart. Het Hart binnen in het Hart. Het heiligdom binnen het heiligdom. Het absolute principe.

Binnen de oude spirituele tradities is de verwijzing naar het hart niet een verwijzing naar het fysieke hart of het hart chakra. Het is een verwijzing naar de hart lotus (hrid-padma) en het is de zetel van het Ultieme Transcedente Zelf. Men noemt het hrid of hridaya. Het wordt ook wel de geheime grot genoemd. Het spirituele hart is te voelen aan de rechterkant van de borstkas ongeveer 2 cm naast het hart chakra.

Ontwaken

Als het spirituele hart ontwaakt en amrita nadi (energetisch kanaal van dit hart naar het hoofd) verlicht wordt voel je een zeer verfijnde trilling. In sommige gevallen, zoals bij mij, ervaarde ik voorafgaand hieraan ernstige hartritme stoornissen. Het ontwaken van dit hart verandert je biochemie en is gelinkt aan de energie van Kundalini. Het is Shakti die het heilige hart opbouwt en opent. 

Kundalini leidt tot verlichting en volledige opening van het kroonchakra en verloopt via sushumna nadi in de ruggengraat. De activatie van het spirituele hart leidt tot verlichting van amrita nadi. Nadi betekent letterlijk “stroom”. Nadi’s zijn kanalen waardoor bewustzijn stroomt. Volledige opening van het kroon chakra is niet het laatste stadium. Ik heb gezien en ervaren dat er minstens nog twee kroon chakra activaties daarna plaatsvinden. Deze zijn gelinkt aan de Nieuwe Aarde Energie en de galactische kundalini.

Door het ontwaken van het spirituele Hart verdwijnt de afscheiding tussen subject en object, de waarnemer, dat wat waargenomen wordt en de daad van waarnemen. Het waarnemen zelf wordt waargenomen. Alle illusies van afscheiding vallen weg. Het spirituele Hart is een punt van inflectie. Het is de diepe vrede van de oneindige grote leegte.  Dimensieloos. Het is de vrouwelijke bronenergie van alle creatie. De energie van vorm die besloten ligt in de oneindige oceaan van vormloosheid . Het wordt daarom gezien als de bron van onsterfelijkheid. Het is ook  vrijheid en spontaniteit. De realisatie van het spirituele hart leidt naar het directe en onmiddellijke weten zonder gedachten, het integreert alle energieën en tegelijkertijd onthult het ultieme transcedentie. 

Bewustzijn is zich bewust van bewustzijn

Volgens sommige tantrische tradities is het hart chakra slechts een niveau of dimensie van ons zijn. Binnen een ascensie proces is het hart chakra belangrijk. Het verbindt het lagere Zelf met het hogere Zelf. Verbindt het hemelse met het aardse. Maar het spirituele Hart is veel meer dan dit. Het spirituele Hart is niet alleen een Godsvonk, het spirituele Hart IS het Goddelijke. Atman en Brahman (het Absolute) zijn één. Het is via dit Hart dat het ware eenheidsbewustzijn geboren wordt. Er is slechts één Hart, er slechts één absolute realiteit. Er slechts het ultieme Zelf. Er is slechts bewustzijn wat zich bewust is van bewustzijn. DAT is het inzicht van Hridaya. Dimensieloos bewustzijn. 

Stabiliseren in dit besef kan jaren duren. Strikt genomen is het eigenlijk ook geen zelfrealisatie, want wat valt er te realiseren als Zelf het enige is dat er is? Eigenlijk een kosmische grap die je alleen kunt leren doorzien binnen de dualiteit. Want alleen in een schijnbare afgescheidenheid, niet één maar twee, kan het ene het andere waarnemen toch? 

Het spirituele Hart en Amrita Nadi

De “ik-ben-dit-lichaam” gedachte is de wortelgedachte van alle daaropvolgende gedachten en bepaalt hoe wij de wereld waarnemen (meestal donker ingekleurd). Deze gedachte houdt de illusie van afgescheidenheid in stand. Gedachten komen op vanuit dit hart, stijgen op naar je hoofd en nemen bezit van het zenuwstelsel en lichaam. Het gevolg is dat je je in een trance bevindt, een verkramping. Je waarnemen is nu gekleurd door het denken en je bevindt je in de illusie van de afgescheidenheid.  Bovendien stuurt je denken je zenuwstelsel aan en daarmee alle hormoonklieren en organen.

Kun je je voorstellen dat als bewustzijn alles aanstuurt en het lichaam gaat ontkrampen wat dit dan voor effect heeft op je lichaam? Hoe een gedachte ontstaat en hoe identificatie daarmee ontstaat, is iets wat je kunt onderzoeken. Het vraagt wel om een heldere en alerte aanwezigheid. Het is de dief betrappen voordat deze je huis binnengaat en nog voor de deur staat.  Dus je moet waakzaam zijn op je gedachten. Het beste moment om dat te doen is vlak na het ontwaken in de ochtend. Op het moment dat amrita nadi (het kanaal tussen hoofd en hart) verlicht wordt, ontspringen gedachten nog steeds vanuit dit hart. Echter, de gedachte volgt nu een andere route . Deze stijgt op haar het hoofd en valt als het ware uiteen. De gedachte zakt weer terug in het hart.  Met andere woorden, men identificeert zichzelf niet meer met gedachten. De gedachte veroorzaakt dan geen trance meer en heeft geen grip meer op het zenuwstelsel en het lichaam. Het symbool is de Gouden Kroon. De halo die staat voor verlichting. Het licht van duizend zonnen.

Het traditionele pad van Self Inquiry

Ook volgens Sri Ramana Maharshi is het goddelijk atoom van het Zelf te vinden rechts vanaf het midden van de borstkas. Hier ligt het Hart, het dynamische spirituele hart Hridaya en het is zichtbaar voor de innerlijke ogen van een ingewijde op het spirituele pad. Door onder andere meditatie kun je het ware Zelf ontdekken.  Alhoewel dit voor personen met een sterke “ik ben dit lichaam” identificatie niet goed zou kunnen uitwerken. Sommigen spirituele leraren zullen dit afraden omdat het juist de identificatie met het lichaam zou kunnen versterken.

Ramana Maharsi benadrukt dat dit hart zich noch binnen noch buiten het lichaam bevindt aangezien het de ultieme realiteit is. Men kan door onderzoek ontdekken dat de “Ik” gedachte (ik ben dit lichaam) ontstaat vanuit het hart aan de rechterkant en uiteindelijk weer terug keert naar dit hart. Zelfonderzoek kan leiden tot de ontdekking van dit hart. Wil je meer achtergrond informatie dan is Ramana Maharshi een goede bron van informatie. Veel van zijn teksten en boeken zijn gratis te downloaden. Het boek “no mind – I am the Self” gaat erg diep in op het spirituele hart. De schrijvers zijn Sri Lakshmana Swamy and David Godman. 

Het intuïtieve pad

Echter er is ook het intuïtieve pad. Dat is hoe ik Hridaya heb ontdekt, “per toeval”. Toeval bestaat natuurlijk niet maar ik had nog nooit gehoord van het spirituele hart en toch heb ik dit op een dag ontdekt en intuïtief aangevoeld dat het belangrijk was. Uiteraard is hier zelfonderzoek aan vooraf gegaan, een spontaan Kundalini ontwaken (voor mijn gevoel is Hridaya duidelijk verbonden aan Kundalini) en de donkere nacht van de ziel. Ik werd voorbereid op de ontdekking hiervan zonder dat ik me heb afgevraagd: hoe ontstaat een gedachte? Aan wie verschijnt deze gedachte?

Ik bewandel als medium  niet echt het traditionele pad alhoewel ik de oude meesters wel bestudeerd heb en begeleiding heb ontvangen van enkele “traditionele” verlichte meesters. Dus ook dat is mogelijk. Na de realisatie van dit hart ben ik me wel bewust gaan afvragen als er een gedachte opkwam: waar komt deze gedachte vandaan? En telkens werd mijn aandacht getrokken door het plekje aan de rechterkant. Toen ik dat plekje verder ging onderzoeken merkte ik de subtiele trilling op. De vreugde.

Als je dit hart wilt ontdekken is het traditionele pad van “self enquiry” niet noodzakelijk voor iedereen geschikt.  Urenlang, maandenlang en soms jarenlang mediteren ook niet voor iedereen. Dat is overigens ook  helemaal niet nodig. Kies datgene waar je als het ware als vanzelf naartoe getrokken wordt. De kennis die ik deel is vanuit eigen directe ervaring. Dat wat het leven zelf mij aanreikt en dat onderzoeken. Er zit een intelligentie in de uitdagingen en situaties in je leven. Ze zijn je leermeesters. De buitenwereld laat altijd zien wat je nog niet hebt opgelost in je binnen wereld. Als je uitdaging niet uit de weg gaat maar aangaat, kom je vanzelf waar je moet zijn. Alles wat gebeurt in jouw leven gebeurt maar om één reden. Het is de liefde die bezig is om de liefde (jij dus) thuis te brengen bij de liefde. Maar soms vermomt de liefde zich. Als pijn, als lijden, als angst. 

Everything in the world was my Guru.
~Ramana Maharshi

Ik begrijp bewustzijn versus ik ken mijzelf als bewustzijn

Het denken vergaart en ordent informatie om zodoende tot “weten” te komen. En dat weten is erg beperkt heb ik gemerkt. Het hart “weet” door het voelende weten.  Het hart weet wat het verstand nooit kan begrijpen. Ik Weet is iets heel anders dan Ik Ben.  De “mind” kan begrijpen wat ascensie is (niet echt maar dat zou je kunnen denken) maar als dit begrijpen niet bevestigd wordt in het hart en in jouw eigen ervaring, dan is deze kennis volledig nutteloos. 

Eventually, all that one has learnt will have to be forgotten.
~Ramana Maharshi

Ontwaken gaat niet over begrijpen, bereiken of snappen. Ontwaken gaat over ontdekken, onthullen en zijn.

Tamara van de Beek

copyright alle rechten voorbehouden | De Wijsheid van het Hart

Delen mag en is superfijn! Maar wees sociaal en deel de blog onder bronvermelding.

You're inn!