De Kundalini van de Aarde is verhuisd

In deze blog deel ik in mijn energetische werk als Gatekeeper en beschrijf ik (beknopt) de energieën van de afgelopen maanden. Ik deel met jullie voor het eerst mijn ervaringen met het werken van de Kundalini van de Aarde. 

De Leeuwenpoort 2016 voorbereiding

Vorig jaar hadden wij een enorm sterk Leeuwenportaal in augustus. Dit was de voorbereiding op de energieën die nu inmiddels verankerd zijn. Ik heb daar toen een uitgebreide blog over geschreven. De aflijning van de zonnetemplate (de kosmische klok) was hierin een belangrijk aspect. Ik heb door gekregen dat deze template op 21 juni 2017 compleet verankerd is in de aarde. Je zou de zon kunnen zien als een radiozender die nu compleet nieuwe muziek uitzendt.  De vele zonnestormen die wij ervaren hebben vorig jaar en dit jaar hebben het proces  van magnetische desintegratie van oude structuren (op alle lagen) enorm ondersteund. Het spirituele hart is bij sommigen nu ontwaakt.

De voorgaande blogs zijn dus enorm belangrijk. Dit zijn de “bouwstenen” voor de huidige energieën. Al mijn blogs zijn overigens licht gecodeerd.

Fusie van de Grote Witte Slang en de Grote Zwarte Slang

Toen de polen van de aarde gingen verschuiven heb ik dit heel goed gevoeld onder mijn voeten en in mijn lichaam. Dit viel samen met de reis van de Kundalini van de aarde die is verhuisd van India en Tibet naar het Andes gebergte en nu op haar nieuwe verblijfplaats is aangekomen. De Kundalini van de Aarde reist via de bergen. Omdat de bergen de ruggengraat zijn van Moeder Aarde. Op het moment dat de Kundalini in Moeder Aarde aan haar reis begon, ontwaakte mijn Kundalini ook. Ik bevond me vanaf dat moment in dat wat oude leermeesters noemen “de donkere nacht van de ziel”. Haar reis door de bergen heb ik gevoeld in mij. Elke beweging, elke zuivering en het vrijkomen van oude energieën. Meer dan 10 jaar heb ik gewerkt in stilte achter de schermen aan de integratie van deze energieën. Haar reis was prachtig. Wat velen niet weten is dat de Zwarte Slang, De grote Leegte, de kosmische baarmoeder, nu gefuseerd is met de witte Grote Slang van Moeder Aarde en de kosmische Regenboog Slang geboren is. De ontmoeting tussen de condor en de adelaar. In februari 2017 is de zwarte straal verbonden met het hartchakra en de zwarte pyramides op Aarde. In februari en maart 2017 hebben velen zielen deze aarde verlaten. Zij hebben met zich mee genomen stukken van het “oude”. De zwarte straal heeft “Het Grote Sterven” op persoonlijk en wereld niveau geactiveerd. Het sterven van het oude energetische systeem. Zo heb ik ook in deze tijd mijn moeder bijgestaan in haar reis naar het Licht. Na haar overgaan heb ik via haar Het Zegel van Salomon ontvangen. Welke geplaatst is in mijn kroon chakra. De kosmische timing hierin was ongelofelijk.

Het Zegel van Salomon 

De energie van de 7 zusters die in november 2016 is ingedaald heeft dit voorbereid. Het zegel van Salomon is een erg oud symbool. Het teken van de Sol (zon) en Mo(o)n (maan). Het staat in de oudheid ook symbool voor het verbinden van “boven” met “beneden” door de ascensie van de Kundalini Shakti energie. Het is dus niet voor niets dat ik in maart dit zegel heb ontvangen. Het zegel van Salomon is een in feite een pentagram. De Navajo kennen dit zegel als de swastika. In maart zag ik ook dat er zich een pentagram vormde kosmisch. In de  meditatie van maart heb ik dit pentagram energetisch neergezet op Moeder Aarde. Tijdens dit werken zag ik de andere lichtcirkels van de wereld die op dat exacte moment op bepaalde strategische plekken stonden en ook bezig waren met het verbinden van dit pentragram. Ik zag lichtcirkels op Antartica, in de jungle op diverse plekken, bij de pyramiden, in de bergen op veraf gelegen plekken en bij het water. De vierkanten die ik momenteel zie in de kosmos zijn in feite een verkapte davidsster. Het zegel van Salomon. Dit zijn geboortemomenten die bepalend zullen zijn voor de nieuwe realiteit, het zijn creatie momenten.  Dit jaar staat in het teken van puur potentieel. De nieuwe tijdlijnen zijn geactiveerd, het potentieel is daar maar nog ongeboren.

De 7 zegels en 7 spirituele slangen

 Laten we kijken naar de relatie tussen de energie van de zeven zusters en de zeven spirituele slangen. De 7 zegels kennen velen vanuit de christelijke leer (openbaringen). Mij is inmiddels duidelijk geworden dat er een link ligt naar Kundalini en de Kundalini van Moeder Aarde en de vier ruiters. De zeven zegels kunnen alleen geopend worden door onze Innerlijke Christus. De vier ruiters uit de apocalyps (zwart, wit, rood en geel) zie je ook terug bij de profetie van de Navajo, het medicijnwiel en de vier windrichtingen. De zeven zegels staan symbool voor de zeven spirituele witte slangen van de innerlijke Christus. Het zijn de initiaties die je doormaakt tijdens een Kundalini ontwaken.

De nieuwe verblijfplaats Kundalini van de Aarde

In april 2017 is de Grote Witte Slang opgestegen vanuit moeder Aarde. Tijdens mijn magnetische werk zag ik vier heilige bergen. Het zijn de heilige bergen van de Navajo’s. Op het moment dat De Grote Witte slang opsteeg hoorde ik de bergen zingen. De Anasazi, de oorspronkelijke voorouders, zongen hun lied. De Kundalini van de Aarde had haar nieuwe verblijfplaats bereikt en het werd gevoeld en gezien. Ik heb jullie gezien en ik heb jullie gevoeld in mijn hart. En ik weet dat jullie mij gezien en gevoeld hebben. Dank je wel aan mijn broeders en zusters die de oude wijsheid bewaakt en bewaard hebben. Dank je wel aan deze beschermers van de aarde en het water. Dank je wel aan mijn voorouders in de bergen, zij die voortleven in alles. De profetie is een levende waarheid geworden. Ik ben één met jullie regenboog warriors. Liefde zal de wereld wederom regeren en vrede zal slechts het begin zijn van de nieuwe realiteit. De bergen zingen nu een nieuw lied, de energie cirkelt tussen deze bergen net zoals tonen kunnen “rond zingen” tussen stemvorken. Dit nieuwe lied, deze nieuwe energie, is gaan verspreiden via het water en de aarde. Dit lied is gehoord in de harten van vele lichtcirkels want ik ben één met hen. De dolfijnen en walvissen hebben meegewerkt aan het verspreiden en verder dragen van deze nieuwe tonen. De energie van de Grote Zwarte Slang en de opgestegen Witte Slang vanuit het hart van Moeder Aarde zijn gefuseerd met elkaar en de kosmische Slang is geboren. Voor hen die quantum energie kunnen waarnemen was het te zien als grote explosies van regenbooglicht wat verweven werd in een nieuw geometrisch patroon. De energie is “boven” verweven en terug gebracht naar “beneden” en als een zegening neer gedaald op de aarde. Dit was een voorbereiding op het openen van het zevende zegel. De elementen zijn hiermee bevrijd en niet meer onder de macht van het duistere. De elementen worden opnieuw verweven vanuit de gulden snede met het geheel. De pieken en veranderingen in de schumann resonantie van de aarde worden veroorzaakt door de verandering van de Kundalini energie en de nieuwe codes die de aarde nu vrijgeeft.

Het zevende zegel is geopend

In mei 2017 is het zevende zegel geopend. Ik had daarvoor het zegel van Salomon nodig. Ik zag vanuit het hart van de Aarde een diamant opstijgen die uiteen spatte en twaalf kleinere diamanten (dit zijn 12 heilige bergen) heeft “aangevonkt”. Het zevende zegel heeft het heiligdom binnen het heiligdom geopend. De oorspronkelijke diamantcode is vanuit de aarde vrijgegeven. Dit was een zeer zuivere energie die ontvangen is via de ruggengraat. De energie steeg op naar het hart en maakte daar verbinding met heiligdom in het hart (de bodhi diamant) en is gaan fuseren met het heiligdom binnen het kosmische hart. En toen was het stil. Heel stil. Wat je ziet in het energieveld van degenen die in volledige aflijning zijn en gefuseerd zijn met deze energieën, is dat er een grote witte sfeer om hen heen zichtbaar is, met daarbinnen een kleinere witte sfeer. In de kleinere witte sfeer zie ik een gouden sfeer. Het Christus en Solaris Aspect van het Ultieme Zelf volledig geïntegreerd. Hun aura is bedekt met een plasma-achtige substantie. Zij, deze mooie kinderen van de Zon, dragen een koninklijke mantel. De werelddienaren zijn verbonden met elkaar. Zij communiceren telepatisch met elkaar. Zij zullen de wereld herinneren aan liefde. De liefde die in allen en alles aanwezig IS.

Integratie van energieën

De integratie van deze energieën gaat nog even door. Want ik heb gezien is dat de vier heilige bergen van de Navajo geactiveerd zijn, maar er volgen er nog acht. Om uiteindelijk bij de 13e uit te komen.  Daar kan ik nu niets over zeggen omdat ik de bouwstenen hiervoor nog mag gaan ontvangen. Op het moment dat alle bergen geactiveerd zijn zal moeder Aarde nieuwe informatie gaan “vrijgeven”. Het nieuwe potentieel komt dan tot onze beschikking. Voorlopig zijn we nog bezig met de integratie van deze shift en energieën. Onze lichamen moeten aanpassen en herkalibreren in deze nieuwe energie. De verandering komt vanuit bewustzijn.  Wij zijn niet onze lichamen, onze lichamen zijn een instrument dat bespeeld wordt door bewustzijn. Elke verandering in bewustzijn betekent een fysieke aanpassing. Dit geeft bij velen vermoeidheid en soms zelfs uitputting. Ik zal in een andere blog de fysieke aspecten belichten van het kalibreren in deze nieuwe energie.

Deze blog is zoals al mijn teksten licht gecodeerd. Lees hem niet om de informatie te kunnen begrijpen maar voel wat de woorden “dragen”. Voel de bron van waaruit de woorden zijn voortgekomen want jij bent één met deze bron. Ik bied geen “teachings” aan. Ik ben simpelweg een wegwijzer op het pad van Ascensie. Ik wijs je de weg naar binnen, naar de levende waarheid die je daar zelf kunt ontdekken.

Tamara van de Beek

Kijk hier voor de volgende groepshealing-meditatie

 copyright alle rechten voorbehouden | De Wijsheid van het Hart

Delen mag en is superfijn! Maar wees sociaal en deel de blog onder bronvermelding.

You're inn!