Zee van Zachtheid in alignment met Ziel

zee van zachtheid

De afgelopen twee maanden zijn velen bezig geweest met integratie, expansie en loskomen van het oude. Dat “oude” (het patriarchiale) is het stukje wat nu  onder een microscoop ligt. Je zult hebben gemerkt dat je veel bezig bent geweest met extremen en excessen om uit te komen in “het midden”. In het midden van je eigen Zijn ontdek je een zee van zachtheid.

Mijn vakantie vol met extremen

Dit jaar liep mijn vakantie echt anders dan verwacht. Tijdens mijn vakantie trof ik extreem uitvergroot een aantal van mijn angsten, uitdagingen en triggers aan. Ik kon ze ook niet vermijden want ik kon mijn vlucht niet omboeken omdat er top drukte was. Dus de “ontsnappingsroutes” waren afgesloten. Ik ging vol in het verzet de eerste dagen en was ernstig overprikkeld. Totdat ik besloot om te stoppen met vechten tegen dat wat zich aandiende op deze vakantie. Ik stopte met “iets-doen” en ging alleen maar kijken en “niets-doen”. En daar voelde ik het. Een zee van zachtheid. Ik bevond me in een oneindige ruimte gevuld met zachtheid. Deze zachtheid stroomde door mij heen, ik bewoog me in zachtheid en alles om mij zag en voelde ik bewegen in zachtheid. Alle aandacht ging uit naar het voelen en waarnemen van deze diepe zachtheid. 

De zomermaanden stonden voor mij in het teken van minder doen en meer zijn. En naar dit “doen” en “niets-doen” wil ik graag kijken. Dat minder doen en meer zijn gaat in feite om het her-balanceren van mannelijke en vrouwelijke energie. Wij denken namelijk vaak dat om de balans te herstellen of te vinden wij iets moeten doen om dat voor elkaar te krijgen. Heel af en toe is dat ook zo. Maar vaak herstelt de balans vanzelf als je even niets doet. De Goddelijke Vrouwelijke energie gaat dan aan het werk voor jou en door jou.

 

Het oude patriarchale systeem

Als je kijkt naar het “oude” dan bedoel ik daarmee een oude manier van denken, praten, handelen en reageren. En op collectief niveau, systemen, structuren en verborgen agenda’s. De kosmische microscoop waar wij onder liggen vergroot deze “oude” manieren uit. En als je heel goed kijkt dan zie je dat dit “doen” vaak voortkomt uit macht, controle, angst, willen overheersen en forceren. Allemaal doen, doen, doen. Voornamelijk mannelijke energie. De Strijder. Het oude patriarchale systeem wat zo verweven is in ons hele zijn, denken en handelen, het collectief, structuren en systemen en nu echt uiteen begint te vallen. Dat is het magnetische loskomen waar ik naar verwijs.

 

Niets doen en de waarheid

Niets doen is erg krachtig! Met niets doen bedoel ik, niet in verzet gaan, niet de controle willen hebben, niet proberen controle los te laten want dat is ook doen (en subtiel verzet), niet iets willen forceren, niet een bepaalde uitkomst willen forceren, niet ergens vanaf willen komen.

Nu gaan wij de subtiele lagen van verzet, angst, controle, overheersing, forceren en macht waarnemen. Het komt naar de oppervlakte en ligt onder die kosmische microscoop. Kijk goed naar wat jij allemaal gedaan hebt in je leven uit angst. Of juist niet hebt gedaan uit angst. Zoals de angst voor de dood, angst voor eenzaamheid, angst om alleen oud te worden, angst om verlaten te worden, angst om afgewezen te worden, angst om buiten gesloten te worden, angst om je gezondheid te verliezen, angst om liefde of een geliefde te verliezen, angst om oud te worden en je looks te verliezen, angst voor armoede en ga zo maar door. Verlichting gaat over alle angsten voorbij zijn. Het tegengif voor angst is niet moed. Het tegengif is de waarheid zien en erkennen.

Zien wat jij ten diepste ècht bent en daar voor gaan staan. In het midden van je eigen zijn. Dat is je ware gronding. Op het juiste moment valt de controle behoefte weg. Alsof iets jou verlaat. Vanzelf, moeiteloos. Soms heb je het nog eens niet in de gaten. Doe geen enkele moeite om controle los te laten. Het werkt niet. Wees stil en doe niets.

 

Het Goddelijke Vrouwelijke Principe

Het vrouwelijke principe is ontvankelijk zijn. Ontvankelijk zijn is open zijn. Open zijn is vrij van verzet zijn. Vrouwelijke energie is Yin. Yin is De Heler. Yin is als water. Wees als water, versmelt met de rivier van bewustzijn. Water is zacht maar ontzettend krachtig.

Van ons wordt nu gevraagd om telkens terug te keren naar “het midden” en niets te doen. Volledig open te zijn met wat is zodat alles kan bewegen in zachtheid en moeiteloos kan balanceren in zachtheid. Als er “doen” nodig is zul je innerlijk spontaan de drang voelen. Maar die komt dan voort uit overgave en niet uit verzet of willen forceren en controleren. Het is heel wijs om niets te doen en werkelijk te voelen en begrijpen dat deze vrouwelijke voedende energie als vanzelf corrigeert waar nodig. Vertrouw Divine Mother en laat haar haar heilige werk doen.

That which offers no resistance

Overcomes the hardest substances

That which offers no resistance

Can enter where there is no space

De wereld is in transitie

Je wordt er niet echt vrolijk van als je alles volgt in de media wat nu aan het licht komt en speelt in het collectief. Ook hier zie je het thema macht en machtsmisbruik. Besef goed dat jij de wereld bent. Het is niet ik en de wereld. De wereld verschijnt in jou. Jouw persoonlijke heling is de heling van de wereld.

Houd je hart open

Ik denk dat onze grootste uitdaging op het moment is dit alles waar te nemen en tegelijkertijd ons hart werkelijk open te houden. De aandacht te houden in het midden. In het midden van chaos, van de storm, tijdens crisis. Open en zacht. Besef goed dat wat er ook gebeurt dit veld, deze zee van zachtheid, onder alles aanwezig is. Of anders gezegd, alles wordt gedragen in dit veld van zachtheid. Het onderliggende veld is bewustzijn. Je zou het ook waarheid of liefde kunnen noemen.

De vorm kun je vernietigen bewustzijn niet

Alles is energie en energie gaat nooit verloren. De vorm kun je beschadigen en vernietigen maar de goddelijke vonk, het goddelijke never nooit niet. Wij worden uitgenodigd om dit niet alleen te begrijpen maar ook daadwerkelijk te voelen en te ervaren. Dit mag gevoeld en bevestigd worden in je eigen hart. En dat is in het midden blijven. Daarin ligt jouw ware macht en kracht. Dit gaat ons helpen om door de ogenschijnlijke chaos heen te navigeren en samen de Nieuwe Aarde te gaan vorm geven vanuit zachtheid, wijsheid en compassie.

In alignment met Ziel

Nou dat klinkt leuk in het midden blijven maar uhhh hoe doe je dat dan?

 • Laat de aandacht niet uitgaan naar het verleden of de toekomst. Houd de aandacht bij je ervaring nu, in dit moment.
 • Focus niet op een resultaat of uitkomst maar breng de aandacht volledig naar het doen zelf.
 • Niets doen betekent niet luiheid, apathie of te gaan zitten wachten op een verandering. Niets doen betekent geen verzet. Dus in beweging, actie en handelen kun je ook volledig open zijn en zonder verzet.
 • Verzet je nergens tegen, let op de drang om te willen controleren of forceren. Voel die drang, erken het maar ga er niet in mee. Probeer ook niet om van de drang af te komen. Voelen is genoeg.
 • Ga niet vechten met je gedachten, probeer niet om je hoofd leeg te maken of krijgen.
 • Merk op wanneer een geloofsovertuiging opspeelt maar ga er niet in mee.
 • Een natuurlijk ontspannen aandacht is aandacht die rust in de bron, het waarnemen zelf.
 • Verzet je niet tegen situaties, uitdagingen en omstandigheden. Vraag jezelf niet af waarom? Deze vraag activeert De Strijder. Stel jezelf de vraag: waar is dit voor? Waarvoor dient dit? Wat wordt er duidelijk gemaakt aan mij? Deze vraag activeert De Heler. Daar hoef je ook niet over na te denken. Kijken en voelen is genoeg.
 • Sterke emoties en wisselende stemmingen hoef je niet te verklaren. Het is genoeg om deze gewoon te voelen. Punt. Voelen zonder verhaal dus.
 • Geef de zintuigen rust. Even geen “input”. Geen muziek, geen prikkels, geen moeten, geen informatie opnemen. Gewoon even geen input. Terug naar de leegte.
 • Focus op de oneindige ruimte om je heen en de stilte voelbaar in die ruimte. Ook als je bijv. in de trein zit of op het werk. Merk gewoon de ruimte op, merk het veld van stilte op wat aanwezig is onder alles wat in beweging is.
 • Terugkeren naar de eenvoud. Houd je leven simpel en eenvoudig.
 • Integratie is belangrijk. Veel moe? Kijk of je bezig bent met forceren. Stop, keer naar binnen en neem rust.
 • Na expansie vindt er altijd integratie plaats. Dus na een expansie breng je dit in het lichaam. Neem rust, keer terug naar het midden, naar de vrede en naar aanwezigheid. Als de integratie rond is voel je vanzelf weer nieuwe energie.

Those who master others are strong

Those who master themselves are powerful

Geef het stokje over van De Strijder naar De Heler. Het is tijd. Laat de zachtheid jou innerlijk leiden. Je bent niet overgevoelig of een zeurpietje als je diep geraakt wordt en niet bang bent om dat te laten zien. Het getuigt van grote moed en ware kracht om je hart open te houden in een wereld die ogenschijnlijk hard en ongevoelig lijkt.

Tamara van de Beek

Hulp nodig bij niets-doen? Let’s meet!

Join us voor de maandelijke online healing & energy update

copyright alle rechten voorbehouden | De Wijsheid van het Hart

Delen mag en is superfijn! Maar wees sociaal en deel de blog onder bronvermelding.

You're inn!