Lichtwerkers, hoe weet je of een lichtwerker bent?

lichtwerkers

Lichtwerkers. Hoe weet je of je een lichtwerker bent? Misschien ben jij er één of ken jij er één? 

Lichtwerkers, wat zijn dat?

Een lichtwerker voor mij is een ziel die met een bepaalde mate van bewustzijn hier op aarde is gekomen. Vaak met een taak voor het collectief en/of moeder Aarde in de shift die momenteel gaande is. De shift van een ego-gedragen bewustzijn naar een hart-gedragen bewustzijn. Ze helpen de mensheid hun ware essentie te realiseren.

Zij hebben een taak binnen het collectief om mee te helpen aan “het grote ontwaken van de mensheid” en de ascensie van het planetaire lichaam van Moeder Aarde. Zie ze maar als een “ground crew” in dienst van de Lichtsferen. Je vindt ze op allerlei plekken. Ze zijn veelal bezig om vanuit hartgedragen bewustzijn nieuwe structuren en initiatieven neer te zetten.

 

Lichtwerkers de First Wavers

Sommige lichtwerkers hebben ervoor gekozen om in sneltreinvaart te ontwaken zodat zij vanuit hun IK Ben aanwezigheid later anderen een helpende hand kunnen aanreiken als zij op hun beurt door hun proces van ontwaken gaan. Lichtwerkers vertegenwoordigen vaak de eerste golf binnen het collectief die ontwaakt is (de first wavers). Hun proces was daardoor vaak zeer uitdagend en zwaar.

Zij kunnen vanuit een belichaamde en doorleefde ervaring anderen tijdens de donkere nacht van de ziel uitstekend de weg wijzen en ondersteunen. Sommige hebben een kundalini ontwaken doorgemaakt en helpen anderen tijdens hun kundalini ontwaken.

Lichtwerkers licht in actie

Ik vind de term lichtwerkers eigenlijk misleidend. Wij zijn immers in essentie allemaal Licht. Een unieke uitdrukking van hetzelfde Licht. Het licht van bewustzijn. Zoiets als zonnestraaltjes. Wij zijn allemaal zonnestraaltjes en die stralen komen allemaal vanuit dezelfde zon. Deze term verwijst dan ook niet naar zielen “die verder zijn” of mogelijk “bijzonder of superieur zijn”. We zijn allemaal zonnestralen. De term staat voor mij symbool voor wijsheid en de realisatie van je ware essentie. Leven vanuit het besef dat ware eenheid gedeelde aanwezigheid is.

 

Trauma Lichtwerkers

Veel lichtwerkers dragen vaak diepe zielenwonden in zich als gevolg van vorige levens. Trauma’s op het gebied van zelfliefde en zelfwaardering. Sommigen hebben daardoor moeite met juist in deze tijd hun rechtmatige plek in het geheel in te nemen. De (onbewuste) angsten uit vorige levens speelt hen parten en hun overlevingsmechanismen.

Zij zijn om hun “anders” zijn en anders denken verbrand (brandstapel angst), gemarteld, gedood, verbannen en verstoten, bespot en uitgelachen. Als gevolg daarvan hebben zij velen levens noodgedwongen doorgebracht in afzondering en isolement om hun heilige taak te kunnen volbrengen. Vandaar dat zij zich vaak niet thuis voelen in grote groepen en op aarde. Het zijn de heksen, de hogepriesteressen, de healers, de sjamanen, de zieners etcetera.

Kenmerken Lichtwerkers

De pioniers en visionairs die al vanaf jonge leeftijd hun eigen pad bewandelen en hun visie uitdragen. Ze zijn daardoor vaak afgewezen, geridiculiseerd (geiten wollen sokken typetjes) of als “zweverig” bestempeld.

De sterrenzaden hebben over het algemeen een sterk gevoel van heimwee naar “huis”. Ze hebben moeite met het mens-zijn volledig omarmen. Ze voelen zich vaak erg eenzaam.

Door hun vorige levens waarin zij al bezig waren met pionierswerk, hebben zij vaak moeite met autoriteit en machtsmisbruik. Zij voelen dit feilloos aan en wakkert verzet in hen aan.

Lichtwerkers hebben vaak een te groot verantwoordelijkheidsgevoel en “helpers syndroom” als ze niet geleerd hebben om hun energetische grenzen goed neer te zetten.

Ze beschikken over uitstekende gevoelige antenne’s en een groot empathisch vermogen. De valkuil is dat zij zichzelf vaak wegcijferen en de behoeften van anderen belangrijker maken dan hun eigen behoeften.

Zij beseffen hoe kostbaar het leven is en hebben grote moeite met misdaden tegen het leven. Onrechtvaardigheid is vaak een sterke trigger voor hen.

Ze begrijpen dieren en voelen zich vaak veiliger bij dieren dan bij mensen.

Als kind hebben ze een rijke fantasie, de neiging tot dagdromen en hebben moeite aarding. Ze hebben over het algemeen meer rust nodig om alle prikkels goed te kunnen verwerken.

Als een lichtwerker zijn/haar antenne’s verkeerd gebruikt, nemen ze onbewust vaak de emoties van hun omgeving over.

Al op jonge leeftijd zijn zij erg geïnteresseerd in spiritualiteit, energie en esoterie en op zoek naar de diepere betekenis van het leven.

Lichtwerkers hebben allemaal een zeer specifiek talent en aandachtsgebied. Als zij leren samenwerken als één zal dit het proces van verandering aanzienlijk versnellen.

 

De Transmuteerders

Deze groep  van lichtwerkers  houdt zich bezig met het transmuteren van energie. Dit zijn voor mij de “die hards” want dit is geen gemakkelijke taak. Zij zetten duister om in licht ten behoeve van het collectief, bepaalde ancestrale lijnen en de oude energie van Moeder Aarde. Het zijn de alchemisten.

Je herkent ze aan de manier waarop hun chakra’s afgesteld staan. Hun chakra systeem is omgevormd tot “black holes” en “white holes”. Een kosmisch chakra systeem.  Alles gedijt in hun omgeving, alles bloeit op in hun nabijheid. 

 

Gridworkers en Gatekeepers

Deze groep lichtwerkers houdt zich bezig met het netwerk van licht dat op en om de aarde ligt. Dit is een interdimensionaal lichtnetwerk waar bewustzijn, informatie en energie doorheen reist. Je kunt het zien als een energetisch irrigatiesysteem. 

Een  Gatekeeper kan portalen openen en sluiten. Voorafgaand aan de shift zijn er door de Gatekeepers velen oude portalen en vortexen afgesloten. De laatste jaren zijn er door hen vele sterrenportalen en galactische portalen geopend en hebben zij deze energie verankerd in de Aarde. Op sommige oude heilige plaatsen daar is de energie compleet verdwenen… En zijn er door hen nieuwe heilige krachtplaatsen gecreëerd (velen nog verborgen).

 

De Goddelijke Lichtbakens

Brengers van balans en Licht. Deze lichtwerkers belichamen het zuivere levende Licht. Het zijn bakens van Licht in deze wereld. Sommige wonen op zeer afgelegen plekken en ontmoeten zelden een andere ziel. Hun aanwezigheid alleen al is voldoende om een ripple effect in het collectief teweeg te brengen. Soms tref je ze in de vorm van een verlichte meester of een verlichte spirituele leraar aan. Zij zijn als bakens in een storm. Steady en gelijkmatig onder de meest extreme omstandigheden. Ze houden het collectief in balans.

Because of Love

I have become

a giver of Light

~Rumi

De Visionairs, de Zieners

Deze lichtwerkers hebben hun derde oog volledig geopend en het “tweede zicht” ontwikkeld. Zij kunnen energetisch waarnemen, kunnen met gemak in het verleden en toekomst kijken, kunnen in licht dimensies kijken. Zij zien boven alles waarheid. Zij zien door de illusies en sluiers heen (ook op fysiek niveau en dus zijn het vaak ook goede healers).

Waarheid is wat hun drijfveer omdat ze die feilloos waarnemen. Zij zijn de brengers van waarheid en dragen deze uit. Deze groep heeft de afgelopen jaren hun telepathische vaardigheden enorm uitgebreid. Er is een nieuw telepathsch grid geweven tussen de Zieners onderling. Via dit netwerk zijn zij in staat om op afstand feilloos waar te nemen energetisch en bij te sturen in energie. Zij “zien” de andere Lichtcirkels en weten waar de ander energetisch mee bezig is. Je kunt het een energetisch “internet” noemen.

 

De Healers

De brengers van genezing. Vaak worden ze uitgedaagd dit proces eerst met en voor zichzelf aan te gaan. Zij ondersteunen de mensheid, het dierenrijk en plantenrijk met heling op elk niveau. Velen zijn sterk empathisch, dit helpt hen om feilloos aan te voelen waar zich een stagnatie of blokkade bevindt. De meesten hebben een diepe connectie met Moeder Aarde. Zij begrijpen dat het fysieke lichaam opgebouwd is  vanuit de elementen en dat het fysieke lichaam één is met  Moeder Aarde. Voor elke aandoening geeft zij een kruid, wortel, plant of bloem. Weer anderen werken alleen op de etherische lagen, de zielenlaag en het lichtvoertuig (Merkabah).

 

De Kosmische Gridwerkers

Veel lichtwerkers merken dat zij voortaan erg bewust zijn tijdens droomstaat en zich steeds helderder herinneren waar zij ’s nachts in droomstaat zijn geweest en wat zij daar hebben gedaan of geleerd, of hebben opgehaald aan informatie. Zij kunnen over het algemeen goed werken met Akasha en halen met gemak informatie op uit deze levende bibliotheek. Ook kunnen zij uitstekend met vortexen en portalen werken.

De kosmische gridwerkers zijn een vak apart. Zij reizen veel in droomstaat of compleet bewust door licht dimensies. Zij werken en “weven” energie door de kosmos  heen. Vaak zijn dit de sterrenzaden. Zij werken samen met Galactische teams. Zoals het Ashtar commando, De Witte Broederschap, Sirius en de Pleiaden.

 

De Blauwe Straal Sterrenzaden

De werelddienaren bij uitstek. Een super sensitieve en ultra empathische groep van sterrenzaden die van geascendeerde sterrenstelsels komen en geïncarneerd zijn op Aarde met één doel, helpen met het herstellen van het oorspronkelijke bewustzijn op Aarde.

Deze lichtwerkers werken vanuit de Shekinah straal. Het verborgen vrouwelijke creatieve aspect van Godsbewustzijn. Een groep van lichtwerkers die tot nu toe vaak achter de schermen werkzaam is geweest (met een duidelijke reden). Je herkent ze aan hun diepblauwe zielelicht. Dit is een zeer krachtige groep zielen.

Uitstekende transmuteerders maar met grote uitdagingen vanwege hun ultra sensitieve bedrading (zenuwstelsel). Hun grootste uitdaging: verbonden blijven met hun lichaam en de Aarde. Ze zijn gewend aan het “vloeibare licht”. Het in een lichaam aanwezig zijn is een beperking voor hen. Zij zijn geweldige kosmische gridwerkers maar daardoor ook vaak te lang (etherisch) buiten hun lichaam in de licht dimensies. Het zijn ontzettend magnetische persoonlijkheden. Als je in hun ogen kijkt wordt je enorm aangetrokken door het magnetische licht wat zij uitstralen. Ze werken over het algemeen met heilige geometrie.

Sommige zijn bijzonder goed met geluidsfrequenties (toning). Zij hebben bepaalde zielenvaardigheden tot in perfectie ontwikkeld en kunnen feilloos coderen. Het zijn ook ontzettend goede volhouders en doorzetters. Deze kwaliteiten hebben zij nodig om hun taak te kunnen volbrengen in uitdagende energieën en tijdens chaos.

 

De boodschappers

Zij die spreken tot de wereld. De ontwaakte channelers die boodschappen ontvangen vanuit de lichtdimensies en soms direct uit de Goddelijke Bron. Vaak goede wayshowers en ascensie gidsen. Zij die hun persoonlijke inzichten en informatie delen met de mensheid om hen te helpen dit proces van ontwaken ook cognitief te kunnen volgen.

Zij ondersteunen en begeleiden anderen op het pad van ontwaken en handelen vanuit Hogere Wil en leiding. Je herkent hun boodschappen aan de helderheid. Geen spirituele priet praat. Geen spirituele bypassing. Maar helder. Hun woorden laten geen ruimte voor interpretatie, analyseren of verwarring. Hun boodschappen zijn ultra helder en roepen geen vragen op. De woorden zijn geladen met een energie die het hart onmiddellijk herkent (lichtgecodeerd).

Luisteren naar de stem van angst creëert vernauwing in bewustzijn

Luisteren naar de stem van liefde creëert expansie in bewustzijn

Ascensie gidsen en wayshowers

Zij die de weg wijzen en zijn gegaan. Een groep van lichtwerkers die behoren tot de eerste golf van ontwaakte zielen (firstwavers). Zij zijn al geruime tijd ontwaakt en belichamen het Christus bewustZijn. Zij ondersteunen de mensheid bij het ascensieproces en helpen hen bij het overwinnen van een aantal spirituele shocks en valkuilen op het pad van ascensie. De wayshowers wijzen de weg door dit voor te leven, niet door “teachings”. Zij zijn uitstekende bezielde leiders. Bezield leiderschap is leiden zonder te willen controleren. De weg wijzen naar zelfrealisatie zonder iets te willen forceren of controleren. 

 

De Verbinders

Zij die verenigen. Dit zijn de lichtwerkers met een sterke drang naar verenigen en samen brengen. Op alle niveau’s. Religie, cultuur, personen, groepen, spirituele leringen. Zij leggen de nadruk op de eenheid die voelbaar is in de diversiteit. Dat wat ons allen ten diepste verbindt is bewustzijn. 

Zij stimuleren samenwerking en creëren daardoor synergie in energie. Het samenbrengen van lichtwerkers en het fuseren van energieën tot één krachtig geheel. De verbinders breken illusies van afgescheidenheid af en helpen je de eenheid te zien en te voelen onder alles. Zij planten zaadjes van vrede en samenwerking. Zij hebben een taak in het vorm geven van een nieuwe maatschappij. Je komt ze tegen op alle lagen in de samenleving. Niet alleen in de “spirituele” kringen.

Ben jij een lichtwerker?

Het kan zijn dat je je herkent in meerdere typen. Veel lichtwerkers bezitten een combinatie van deze typen. Toch zie je vaak dat zij in één vaardigheid enorm ontwikkeld zijn. Een expertise ontwikkeld hebben op een bepaald vlak. Deze expertise is door levens heen ontwikkeld om nu in deze grote planetaire shift een bepaalde taak goed te kunnen volbrengen. Hun expertise zijn eigenlijk fijne cadeautjes. Cadeautjes gegeven vanuit het Licht om te delen met anderen. 

Wat is jouw unieke talent, wat is jouw cadeautje? Het is jouw taak om dat te ontdekken en het dan te delen met de wereld. De wereld heeft het nodig.  

 

Join us voor de maandelijkse online healing & energy update

GRATIS E-Book hulp bij spiritueel ontwaken

Tamara van de Beek

© alle rechten voorbehouden | De Wijsheid van het Hart | Content wordt beschermd door Copyscape.

Delen mag en is superfijn! Maar wees sociaal en deel de blog onder bronvermelding.

You're inn!