Rivier van Onsterfelijkheid water is bewustzijn

De Solstice meditatie van dit jaar was intens en bijzonder. Bijzonder omdat er een erg mooie energie is ingedaald en verankerd op Aarde. De Rivier van Onsterfelijkheid. Je leest er alles over in deze blog.

Rivier van Onsterfelijkheid

De zonnewende was dit jaar wel heel bijzonder. De energie die nog steeds instroomt is de energie van Galactische Rode Draak. Je zou het een galactische Kundalini stroom kunnen noemen. Deze energie is de oorspronkelijke vrouwelijke energie. Alles zal aangeraakt worden en doordrenkt worden met deze energie. Individueel, planetair en in het collectief. De instroom van deze straal verloopt via onze Zon. De terugkeer en het in ere herstellen van deze energie op aarde is wat er werkelijk bedoeld wordt met de terug keer van het Goddelijke Vrouwelijke. Deze energie is verdeeld en verankerd tijdens de meditatie via de bergen, het water, de lucht en de pyramiden. Een dag na de meditatie ontving  ik een mail dat NASA sateliten een mega hoeveelheid vocht hadden opgemerkt in de mesosfeer die zij niet konden verklaren….Ook werd de hoge energie fotonen  golf nadien opgemerkt (klik hier).

Telkens na de meditaties krijg ik dergelijke berichten binnen van opmerkelijke pieken in de Schumann Resonantie , de heliosfeer, magnetosfeer etcetera. Twee jaar geleden zag ik deze Rode Draak energie voor het eerst samen met een Witte Draak. Beiden energieën hadden zich geopenbaard aan mij maar toen begreep ik deze energieën nog niet goed. Nu begrijp ik dat deze energie pure vibratie is (beweging). Zonder deze vibratie, geen creatie. Inmiddels weet ik ook dat deze energie pure heling is. Door de sterren wezens is mij verteld dat deze energie eerst zal door vloeien als een rivier van licht naar de werelddienaren. Zij zijn de eerste ankerpunten. Deze energie wordt ook beschreven in oude profetieën.

De oude profetieën

In de oude esoterische leringen en profetieën verwijst men vaak naar een periode waarin de Rode draak wederom zal terug keren. En naar een periode waarin “water en vuur” zich met elkaar zullen mengen. De mensheid zal zich dan op een cruciaal punt bevinden. Ik zie dat wij nu op dit punt beland zijn. In mijn blog van 2017 – De Kundalini van de Aarde is verhuisd –, kun je lezen wat hier aan vooraf is gegaan. De Kundalini van de Aarde heeft toen verbinding gemaakt met de kosmische Kundalini en deze fusering is als een zacht plasma regenbooglicht neer gedaald op de Aarde. Daarmee werden de vier elementen bevrijd. Nu is het moment daar dat “vuur en water” zich  mengen.  De oude profetieën spreken over de terugkeer naar puurheid, harmonie, schoonheid en onschuld.

Galactische Detox

Deze vibrationele instroom betekent een energetische galactische detox  die op gang komt in je fysieke lichaam. Diepe verwondingen op galactisch niveau zullen naar de oppervlakte komen. Kundalites hebben vast gemerkt dat Kundalini weer erg actief is. Velen van hen dragen de codes van de oorspronkelijke twaalf sterren rassen.  Het is het helen van deze galactische trauma’s. Zodat de rivier van zuiver bewustzijn en onsterfelijkheid wederom vrij kan stromen in jou, door jou heen de wereld in.

3 symbolen, 3 activaties

Toen ik de meditatie startte werd ik energetisch geplaatst in Vesica Piscis tot mijn verbazing. Dit is een oud symbool van twee overlappende cirkels (zie afbeelding) Deze staat voor vereniging van het goddelijke mannelijke en vrouwelijke principe. De mannelijke energie is positief geladen en de vrouwelijke energie negatief geladen. Het huwelijk tussen hemel en aarde. De overlap in het midden was voelbaar in mijn hart en voor iedereen die bij de meditatie aanwezig was. Een vortex van spiraalenergie. Wij zaten in deze vortex. Nu is het typisch dat de vorige meditatie bestond uit de activatie “herbalanceren Goddelijk Mannelijke en Vrouwelijke energie. Je leest daar meer over in deze blog. De synchroniciteit en goddelijke timing is echt waanzinnig! Vesica Piscis vind je ook terug in de symboliek van de Levensboom. Ook die activatie heeft inmiddels plaatsgevonden (lees deze blog). De levensboom zal zeker herkenbaar zijn voor de nieuwetijdshealers. Deze is vrijgegeven door het lichaam en onmisbaar voor het kunnen opnemen en fysiek verwerken van de Nieuwe Aarde Energie. Tijdens de solstice meditatie heb ik drie symbolen gezien en ontvangen. De rivier van onsterfelijkheid, het Gouden Elixer en de Gouden Bokaal. Dit zijn zeer krachtige symbolen.

vesica piscis, kosmische baarmoeder, de grote leegte

De rivier van onsterfelijkheid

Er heeft een galactische aflijning plaatsgevonden tussen de twaalf etherische Pyramiden. Deze vormen samen een enorme vortex. De gouden-robijnrode staal wordt via deze vortex door gestraald naar onze zon en via onze zon door gestraald naar ons kroonchakra. Deze rivier van licht is een constante in en uitstroom. Van sterven en wedergeboorte, van vorm en het vormeloze. Het universum wat zichzelf herschept continue. Er is slechts bewustzijn wat zich bewust is van bewustzijn. De oorspronkelijke staat van heelheid en eenheid. Dat is de rivier van onsterfelijkheid. Vertaald naar het fysieke is dat de stroom door de ruggengraat (Sushumna Nadi). Dit kanaal noemt men ook wel “rivier van waarheid”. Kundalini is spirituele energie. Het nectar van onsterfelijkheid.

HET IS IN MIJ WAARIN ALLES VERSCHIJNT EN UITEINDELIJK OOK WEER VERDWIJNT.

Wij zijn Eén, wij zijn water

De oude profetieën vertellen ons dat al het water op Aarde hier is gebracht door de sterren wezens. Onze voorouders van de sterren. Het is de bron van al het leven. Het water op Aarde is als het Licht van het Goddelijke uitgedrukt in de vorm. Vanuit de oudheid werd water gezien als “prima materia”. De voornaamste substantie van het universum. Daarom is deze energie nu ook verweven met het water. Een watermolecuul is opgebouwd uit twee waterstof atomen en één zuurstofatoom en heeft een hexagonale structuur. Denk terug aan Vesica Piscis! Het lichaam bestaat voor 70% uit water. Een foetus wordt beschermd en omhult door water. En wij bevinden ons het Waterman tijdperk. Zie je de overeenkomsten?

Water keert altijd terug naar water. Wat voor vorm water ook aanneemt, water keert altijd terug naar water. De oorspronkelijkheid blijft bewaard. Water moet stromen. Hoe stroomt het water van de Aarde? Via de bergen stroomt het water naar zee. De bergen van de aarde zijn de planetaire ruggengraat van Moeder Aarde. Sushumna Nadi in onze fysieke ruggengraat…Daarom heb ik deze energie verweven met de bergen.

De etherische pyramiden vormen de vortex. Daarom heb ik deze energie verweven met de aardse Pyramiden. Deze zijn als toonladders en bevatten alle octaven van Godsbewustzijn. De pyramiden op Aarde zijn een pad van muziek, de tonen van Ascensie. Deze zijn nu volledig geactiveerd en verbonden met de etherische pyramiden.

Dat wat alle levende wezens met elkaar verbindt, is water. Dat betekent eigenlijk, wat ons allemaal verbindt is bewustzijn. Dat wat in ieder van ons hetzelfde is ongeacht je religie, cultuur, achtergrond. Dit “Zijn”, dit veld van eenheid is wat wij ALLEMAAL met elkaar delen. Oceanisch bewustzijn.

Water heeft geen bewustzijn, water IS bewustzijn

Velen wetenschappers hebben onderzoek gedaan naar de bijzondere eigenschappen van water en stellen dat water beschikt over een geheugen. Ik ben het daar gedeeltelijk mee eens. Water IS bewustzijn. En ja water is  zeker intelligent, een goede geleider en zelf structurerend. Je kunt namelijk communiceren met water. Kijk nu wordt het interessant. Want als water een uitdrukking is in de vorm van het Goddelijke Licht dan kun je gerust stellen dat wij als mensheid ons bewustzijn behoorlijk hebben laten vervuilen en vertroebelen. Als water is als de spiegel van de ziel, dan mogen wij nu toch echt heel goed kan kijken naar onszelf en het water anders gaan zien en behandelen. Namelijk met diep respect en liefde. In mijn meditaties veranker ik de nieuwe activaties altijd via het water (onder andere maar ook op andere manieren) exact om deze reden. Water stroomt namelijk en komt overal. En water keert altijd terug naar water.

Het gouden Elixir

Van de sterren wezens heb ik het gouden Elixir en een gouden Bokaal ontvangen. Het gouden elixer staat voor het elixer van het Leven. Zuiver, puur bewustzijn. De alchemistische transmutatie van “rubedo” (galactisch rode Draak) in het “Levende Goud”. En dit “Levende Goud” dat zijn WIJ. Dit levende goud is het zuivere hemelse vuur dat het water op aarde  nu volledig doordringt. Dit is het vermengen van water en vuur. Iets wat onmogelijk lijkt en toch is dat wat er gebeurt. Dit gouden Elixer is het zuivere onsterfelijke etherische gouden lichaam van de spirituele mens die tot absolute perfectie is geworden. Het antwoord op de vele uitdagingen waar wij nu voor staan zit in ons. Wij ZIJN het antwoord. Zoek de oplossingen niet alleen in technologie, maar leer om te werken als bewustzijn met energie.

De gouden Bokaal

De gouden bokaal komt van de sterren en betekent een activatie in het bloed. De gouden bokaal is eigenlijk de Heilige Graal. Deze staat symbool voor de kosmische baarmoeder, de Grote Leegte. De heilige graal heeft net als het water een hexagonale structuur. Ik zie deze hexagonale structuur in bijna al mijn gechannelde meditaties terug. In het bloed ligt veel informatie opgeslagen. Deze activatie ontsluit galactische informatie en coderingen in het bloed. Het stelt je in staat om bewust gebruik te maken van je goddelijke geschenken.

He who drinks from the water that I will give him
Will never be thirsty anymore
Because the water that comes from the Divine
Will become like a spring in them
Rising to Eternal Life

Het fysieke lichaam en energetische kortsluiting

Deze energie stroomt nog steeds in werkt door. Na een activatie vindt altijd een integratie plaats. Zoals altijd ook voelbaar in het lichaam. Na de vele omzettingen begint het nu eigenlijk pas echt.  In het kort:

 • Grote behoefte aan slaap, geef toe aan deze drang het lichaam  en zenuwstelsel moeten energetisch supersnel en superveel verwerken. In diepe slaap is het denken afwezig. De wereld verdwijnt en wat overblijft in puur gewaarzijn. In deze toestand kan het lichaam zonder tussen komst van het denken (interpreteren en analyseren) de omzetting laten plaatsvinden.
 • Autocorrectie functie staat aan. Dit betekent dat als je reageert vanuit een oude gewoonte, pijn, verzet of overtuiging dit onmiddellijk voelbaar is in de vorm van een conflict situatie. Dit is een energetische kortsluiting en dat is handig want dan voel je meteen wanneer je terug grijpt op het “oude en vertrouwde”. Heel simpel gezegd: identificeren met een gedachte is conflict, de aandacht laten rusten in simpelweg Zijn is harmonie. 
 • Minder doen, meer Zijn. Doen is in onze hedendaagse maatschappij vaak belangrijker dan Zijn. Je zult merken in deze energie dat deze vraagt om meer Zijn. Zodoende kan de aandacht terugkeren naar haar natuurlijke ontspanning. De vermoeidheid heeft een functie, deze helpt je om te wortelen in Zijn. Wortelen in Zijn betekent wortelen in Liefde. Een ander woord voor Zijn is Liefde. De overtuiging dat je iets moet DOEN om te Zijn is hardnekkig aanwezig in het collectief. Ook in de bewuste persoon die nog steeds de overtuiging heeft hard te moeten werken om verlichting te kunnen bereiken. Jij bent geen bewuste persoon. Jij bent bewustzijn. Daar hoef je niet hard voor te werken. Dat ontdek je als je werkelijk ontspant.
 • Hogere keuzes maken. Je krijgt vast en zeker uitdagingen op je pad met deze energie. Kies met je hart.
 • Het gevoel van “buiten-de-tijd” te zijn. Als het denken tot rust komt (tijd bestaat alleen in het denken) is dit gevoel op de voorgrond. Dat gevoel is erg prettig, vind je niet?
 • Spirituele volwassenheid, dit betekent integriteit op alle vlakken. Incongruentie en niet integer zijn zullen als een boomerang bij je terug komen. Stagnatie en lijden zijn het gevolg.
 • Oude eetgewoonten vallen gewoon weg. Ik hoor van velen dat ze op een heel natuurlijke manier, moeiteloos compleet anders zijn gaan eten. Vooral dierlijke producten is voor velen nu een enorme belasting en zij merken dat ze het gewoonweg niet meer lusten.
 • Walk your talk. Alle aspecten van je leven worden in lijn gebracht met deze energie. Anders gezegd, alle lagen van jouw leven mogen dit bewustzijn weerspiegelen.  Alles komt in dienst te staan van deze energie, maar dan ook alles. Dus als er nog aspecten zijn van je leven die niet in harmonie zijn met deze energie, met Ziel, dan worden deze ondraaglijk nu. Het is onmogelijk om oude gewoonten mee te nemen in de Nieuwe Aarde Energie. Je wordt uitgedaagd op authenticiteit op alle lagen.  
 • Pijnlijke benen, knieën en voeten.
 • Lichaamshitte.
 • Goed inslapen maar heel vroeg wakker worden.
 • Zielsbestemming wordt voelbaar. Daar hoef je niet over na te denken. Het wordt onthuld in de stilte van simpelweg Zijn.  Wat jij de wereld te bieden hebt is uniek en waardevol.
 • Oude galactische programmeringen komen omhoog en worden door het lichaam vrij gegeven.
 • Vastlopen met je healings, readings of lichtwerk.  Dan is je manier van werken niet in aflijning met deze energie.  
 • Krijg je nu steeds mensen die je triggeren op je pad? Dan wordt er wat vanuit liefde duidelijk gemaakt aan jou. Let goed op afwijzing. Onder deze energie beweegt de slinger tussen aflijning en afwijzing.  We werken onder deze energie echt met extremen. Angst voor afwijzing hebben diepe groeven achter gelaten in velen van ons. Als jij je afgewezen voelt onderzoek dan of de ander je ècht afwijst. Vaak is het jouw interpretatie. Met andere woorden het gedrag van de ander of een opmerking interpreteer JIJ als afwijzing. In feite is het zelf afwijzing.  Als alle manieren van zelf afwijzing gezien en doorvoeld zijn, wat blijft er dan over? Perfecte aflijning! Dus, wees dankbaar voor de spiegels om je heen die je “afwijzen” zij zijn jouw duwtje in de rug naar volledige zelf acceptatie. En dan kom je automatisch uit bij authenticiteit.
 • Blijf met je aandacht in je hart. Omdat we ons bewegen tussen extremen is het nodig om in het oog van de orkaan te blijven.
 • Besef dat de energie aan het werk is voor JOU. Alles is goed, alles is in beweging om jou in perfecte aflijning te brengen met het geheel. 

Kan ik je ergens mee helpen? Heb jij last van energetische kortsluiting, loop je vast in deze energie? Werk met mij één-op-één . Of kom naar de volgende groepsmeditatie-healing die ik regelmatig geef. Kijk onder het aanbod of bij de evenementen. 

Tamara van de Beek

copyright alle rechten voorbehouden | De Wijsheid van het Hart

Kijk hier voor de eerstvolgende groepshealing – meditatie

 

Delen mag en is superfijn! Maar wees sociaal en deel de blog onder bronvermelding.

You're inn!