22 symptomen multidimensioneel bewustzijn

In mijn praktijk merk ik dat velen een toename ervaren van “vreemde” symptomen. Symptomen die opspelen onder invloed van zonnestormen, kosmische activiteit en een veranderende Aarde energie. Symptomen die horen bij het ontwaken van multidimensioneel bewustzijn. Deze symptomen spelen vaak op vlak voor een expansie in bewustzijn.

Er is een grote shift gaande. De energie om ons heen verandert, dus veranderen wij ook. Immer alles is energie en alles is verbonden. Allereerst, de term “multidimensionaal” bewustzijn die ik gebruik als titel voor deze blog is eigenlijk misleidend. Waarom? Dimensies bestaan alleen in het denken.  Bewustzijn zelf is allesomvattend. Bewustzijn is Eenheidsbesef. Je zou het als de achtergrond kunnen zien waarbinnen zich elke ervaring afspeelt. De energie verandert, ervaringen veranderen maar bewustzijn zelf verandert niet. Sommigen noemen dit het quantum veld. Anderen noemen dit Het eeuwige Nu of het Ware Zelf. Onveranderlijk onder alles altijd aanwezig. Als je dit veld begint op te merken dan komt het op de voorgrond (dat wat normaal op de achtergrond is). Dan lijkt het alsof je dimensies waarneemt die er voorheen niet waren.  Alleen klopt dit niet. Die waren er al, je merkte ze alleen niet op. Doordat je zelf waarnam via het denken. Doordat je de wereld waarnam via het denken. Als de identificatie met het denken verbroken is, ga je de realiteit waarnemen zoals die IS,  Bewustzijn komt nu op de voorgrond en het denken verdwijnt naar de achtergrond. Ook kleurt het denken je ervaringen dan niet meer in. Dan is je realiteit inderdaad compleet anders. Als dat gebeurt  kunnen onderstaande “symptomen” (ook eigenlijk een fout woord, je bent niet ziek) voorkomen. Waarbij ik wil benadrukken dat je bij aanhoudende fysieke klachten altijd contact  dient op te  nemen met je huisarts en/of specialist.  Ik zou erg voorzichtig zijn met het classificeren van aanhoudende klachten als een “ascensie” symptoom zonder gedegen medisch onderzoek.

 

1. Veranderingen in helderziendheid

Voor degenen die al werkten met helder zien een duidelijke verandering. Ik zie bijvoorbeeld in meditaties en tijdens healings ontzettend veel geometrische patronen.  In mijn praktijk zie ik dat degenen die veel voelen maar nooit energetisch konden waarnemen dit langzaam aan gaan ervaren. Zij beginnen aura’s te zien, explosies van licht, licht bolletjes etcetera. Dat wat latent al aanwezig was begint voorzichtig te ontwaken. Dat is in het begin best lastig. Zij twijfelen aan zichzelf en denken dat ze het zich allemaal inbeelden. Omdat ze niet gewend zijn aan helderziendheid. Ook kan het even voor overprikkeling zorgen. Zoek goede begeleiding hierin zodat je het bewust kunt ontwikkelen.

2. Intense bliss gevoelens

Het wordt steeds gemakkelijker om in nulpunt energie te zijn en blijven. Met de activatie van het spirituele hart (zie blog) ervaar je steeds vaker intense bliss sensaties en gevoelens. Waar dit eerder best lastig was om dan nog normaal te kunnen functioneren  (geen focus kunnen houden) met deze intense gevoelens, wordt dit nu steeds gemakkelijker. 

3. Levensvreugde neemt toe

Je merkt dat je levensvreugde steeds meer toeneemt. Niet omdat daar een aanleiding of reden voor is. Het is een blijdschap die steeds meer op de voorgrond komt. De vreugde van simpelweg Zijn.  Hier herken je de ontwaakte zielen ook aan. Ze zijn blij en vreugdevol. Na contact met hen voel je je automatisch vrolijk, licht en blij. Ze nemen het leven en zichzelf niet zo serieus. Een speelse en onschuldige energie. Erg aantrekkelijk. Je voelt enorm aangetrokken tot mensen en situaties waarbij je deze energie voelt. Andersom ook, zware energieën, drama, controle en manipulatie verdraag je niet meer.  Ik hoor het steeds vaker. Goed zo! Dan zul je je gaan losmaken van mensen en situaties die jou niet langer dienen. Kortom, je wordt selectiever en bewuster in waar jij jezelf mee voedt, op alle niveau’s. 

4. Extreem verhoogde gevoeligheid en ultra scherp bewustzijn

Heb je die film gezien Lucy? Nou zoiets. Dit is iets wat ik al heel lang uitdraag. Gevoeligheid gaat hand in hand met bewustzijn. Het is niet alleen een gevoelig zenuwstelsel. Het is een direct gevolg van expansie in bewustzijn. Sterker nog, bewustzijn verandert de biologie en biochemie, ook het zenuwstelsel. Hoe sterk dit zich ontwikkelt verschilt per persoon. Die gevoeligheid is echt nodig. Want laten we wel wezen, de ongevoeligheid van de wereld is momenteel een groot probleem. Kijk bijvoorbeeld maar eens goed naar hoe wij omgaan met de Aarde, landbouw en veehouderij. 2000 varkens en biggetjes die levend verbranden, bloedboerderijen waar drachtige merries worden leeggezogen totdat ze erbij neervallen, varkens die aan hun oren naar het abattoir worden getrokken en geschopt. En zo zijn er nog tal van gruwelijke voorbeelden. De verhoogde gevoeligheid is hard nodig want de grote ongevoeligheid in deze wereld creeërt juist grote problemen. De sensitieve zielen worden vaak als “overgevoelig” bestempeld maar in mijn beleving is het juist de ongevoeligheid  die de oorzaak is van veel ellende en lijden. Kom met nieuwe initiatieven vanuit hartgedragen bewustzijn en wees de verandering die je zo graag wilt zien in de wereld. Als je niet wordt geraakt recht in je hart door deze wantoestanden zul  je ook niet in actie komen waarschijnlijk.

5. Nieuwe eetpatronen

Deze kennen we al langer. Maar is steeds sterker voelbaar. Verlies van een eetlust, of juist zin in eten dat je normaal gesproken nooit eet. Bijvoorbeeld je bent al jaren vegetarisch en toch plotsklaps voel je een sterk behoefte aan vlees, kip of vis. Of andere voedingsmiddelen. Meestal zie je een verschuiving naar biologisch en voeding met een hoge frequentie. Vaak is dat voeding wat aan veel zonlicht is blootgesteld. Voeding = energie = frequentie. Als je energieveld hoger gaat vibreren dan tolereer je bepaalde voeding niet meer. Plotsklaps heb je (nieuwe) intoleranties of allergieën. Ook geuren van bepaalde voeding geven vaak dan al een reactie. Zoals een sterke afkeur of juist een goed gevoel. Je lichaam geeft feilloos aan: dit wil ik eten. Soms zijn er tekorten ontstaan door de vele energetische omzettingen en vraagt het lichaam om specifieke voeding om de tekorten aan te vullen. Er bestaat geen one-size-fits-all richtlijn wat betreft voeding. Je zult zelf goed moeten luisteren naar je lichaam. Bij ernstige aanhoudende klachten zeker een arts raadplegen.

6. Druk-, pijn-, wervel- en brandende sensatie in zonnevlecht

Innerlijke Zon gaat aflijnen met de Zon. Wij ontvangen informatie en energie via de Zon (solaris). Daar waar de Aarde zorgt voor onze fysieke voeding zou je onze Zon kunnen zien als een bron van spirituele voeding. De zon is belangrijk voor ons spirituele welzijn. Je energetische uitwisseling met je omgeving verandert. Dit verloopt via plexus solaris (de zonnevlecht).

7. Druk, werveling en pijnscheuten boven, rondom en in het hoofd

In en om het hoofd, boven de ogen en oren bevinden zich “ascensie” kristallen. Als deze kristallen geactiveerd worden ervaar je vreemde sensaties, drukpijn, hoofdpijn en migraine-achtige hoofdpijn. Ook als je nooit last hebt van migraine, kun je plotsklaps mirgraine achtige hoofdpijnen ervaren. Oorpijn hoort hier ook bij. Vreemde sensaties boven en rondom het hoofd (draaïngen en werveling) horen bij activatie van kroon chakra. Je gaat andere kosmische informatie ontvangen EN uitzenden. Dit kan even voor overprikkeling zorgen en desorientatie. Met name tijdens een integratie periode voelbaar. Na de integratie verscherpte intuïtie en je gevoeligheid.

8. Moeder Aarde roept je

Je ervaart een steeds sterkere drang om in de natuur te zijn. Je ervaart steeds vaker de eenheid met Moeder Aarde. Je begint te zien en voelen dat alles om je heen als het ware “praat” tegen je. De boodschappen die Moeder Aarde je brengt komen moeiteloos binnen. Je ziet en voelt dat alles er is om je te helpen en te ondersteunen. Er groeit een diepe liefde binnen in je voor de Aarde en alles wat zij geeft. Dieren beginnen anders op je te reageren. Zij herkennen de essentie in jou en jij weet feilloos wat ze je willen vertellen. Je resoneert volledig met deze groepszielen. Je herkent de signalen op je pad. Omdat je vermogen om telepathisch te kunnen communiceren toeneemt kun je de schepping als het ware horen spreken. Ook ontvangen wij via de aarde de organische ascensiecodes. Deze veranderen je fysieke lichaam. En deze frequenties verschillen per persoon.

9. Astraal reizen & tijdreizen 

Het wordt steeds gemakkelijk om door “de tijd reizen”. De spiraal die wij kennen als tijd bewust te kunnen beïnvloeden. Zij die werken met tijdlijnen en het onderbewustzijn, kennen dit en merken dat hun vaardigheden verdiepen en versnellen. Zij die werken met tijdlijnen merken dat het steeds gemakkelijker wordt om de tijdlijnen anders te activeren en te verweven met elkaar. Oude Zelf, huidige Zelf en toekomstige Zelf vallen samen. Dit kan even vreemd aanvoelen. Het gevoel hebben in een andere tijd te zitten terwijl je toch echt in het Nu leeft. Astraal reizen bewust of in droomstraat maakt ook een versnelling door.

10. Helder dromen en bewust werken, leren en creëren in droomstaat

Ik hoor vaak van clienten dat zij zich de laatste tijd vaker hun dromen kunnen herinneren. Terwijl dit voorheen niet zo was. Dit is een gunstig teken. Want dit betekent een toename in bewustzijn. Zij die altijd al helder konden dromen merken dat zij nu in droomstaat veel beter in staat zijn om hun dromen te sturen. Ik gebruik bewust mijn droomstaat om te oefenen. Ik vraag mijn hogere Zelf en familie van Licht om mij tijdens mijn slaap te helpen met zaken waar ik in het dagelijkse leven moeite mee heb. Leuk om mee te oefenen. Als je dit in droomstaat kunt doen, kun je dit ook in het dagelijkse leven. 

11. Verscherpt horen, overgevoelig voor omgevingsgeluid

Deze noem ik: activatie zintuigen van de ziel. Zoemen, hummen, hoge pieptonen, mechanische geluiden, kristallen bellen die je “innerlijk” kunt horen. Dit is gelinkt aan activatie van de nervus vagus en de ascensie kristallen boven de oren. Er lopen energetische kanalen van het oor naar het hart. Kortom je wordt gevoeliger voor de kosmische tonen. Ik hoor bijvoorbeeld wanneer er een zonnestorm gaande is en wanneer er nieuwe frequenties binnen komen. Dit hoor ik ook van cliënten in de praktijk. Ook van cliënten die dit nog nooit eerder ervaren hebben. Sommigen zijn inmiddels ook in staat om deze tonen de “decoderen”. Het vraagt wel enige aanpassing in je zenuwstelsel.

12. Sterk wisselende waak- en slaappatronen

Momenteel geeft bijna iedereen aan een zeer sterke behoefte aan extra slaap en dutjes te ervaren. Sommige frequenties kunnen alleen in droomstaat “gedownload” worden. Het normale denken dient volledig uitgeschakeld te zijn. Ook op vreemde tijden klaarwakker zijn en vol energie zijn. En op momenten gedurende de dag plotsklaps alle energie voelen wegzakken en willen gaan slapen.  Meestal slaap je tijdens een integratie fase slechter. Daarna weer normaal.

13. Bewustwording van frequenties die je natuurlijke elektromagnetische veld verstoren

Sneller moe worden als je lang op je laptop hebt gewerkt. Merken en voelen dat je slechter kunt ontspannen en slapen als je je mobiele telefoon aan laat staan. In meditatie voelen dat de golven van je mobieltje je energieveld verstoren. Dat soort dingen. We worden steeds gevoeliger dus ook voor de invloed van vervuilde elektriciteit en bijv. Wifi, magnetron etc. Laten we hopen dat 5G niet in Nederland wordt uitgerold.  Maar ook de frequentie van bepaalde medicatie kan dit veroorzaken. Besef dat wij leven in een soort van frequentie gevangenis. Wifi en de vele zendmasten veroorzaken onbalans in je elektromagnetische veld en het electromagnetische veld van de Aarde (Schumann resonantie in de ionensfeer).  Als er een toename is in bewustzijn dan ga je dit (nog) duidelijker voelen. Dit punt met name, vind ik erg interessant. Aarding = essentieel. Maar het zijn juist de verstorende kunstmatige frequenties die je natuurlijke aarding tegenwoordig bijna continue ondermijnen.

14. Niet kunnen focussen, vooral tijdens beweging

Het gevoel hebben alsof je in een film zit, slecht kunt focussen en alles om je heen ziet op een soort van scherm. Met lopen kun je dit ervaren maar ook tijdens het autorijden. Als tijdlijnen uiteen vallen of fuseren kun je dit ook ervaren. Rust is essentieel om dit te laten integreren. Zie het maar zo, eerst had je 3 rijbanen en nu heb je er honderden tot je beschikking. Daar moet je even aan wennen. Gas terug, afstand bewaren en goed opletten.

15. Coördinatie problemen lichaam

Routinematige bewegingen kunnen met momenten verstoord zijn. Of erg bewust van routinematige bewegingen. Balans even helemaal kwijt zijn. Je lichaam gaat anders werken. Meer geavanceerd. Yoga, stretchen en mindful bewegen kunnen je helpen.

16. Plots opkomende ADD symptomen

Dit vind ik een erg vreemde. Ik heb geen ADD maar met momenten merk ik dat mijn gedachten plotseling alle kanten opschieten, mijn ogen niet kunnen stoppen met bewegen en mijn aandacht zich “versplintert”. Zomaar. Dat heb ik nooit eerder ervaren. Ik hoor het soms ook in de praktijk. Wat opvalt is dat ook dit in golven opkomt. En weer stabiliseert. Na stabilisatie is er een diepe rust voelbaar en juist een ultra scherpe concentratie en focus. Bepaalde delen van het fysieke brein gaan anders met elkaar communiceren en tijdens een upgrade kun je dus schijnbaar tijdelijk ADD symptomen ervaren. Maar let op, sterke verstorende electromagnetische frequenties zorgen voor overprikkeling van je brein en zenuwstelsel. Ook dat kan problemen geven met concentratie. Als dit aanhoudt, onderzoek dan zeker wat de oorzaak is.

17. In en uit de flow, intuïtie geblokkeerd

Even niet kunnen intunen op je innerlijke navigatie. Alsof er een storing is. Niet weten wat je nu precies wilt doen of moeite hebben met kiezen en beslissingen nemen. Terwijl je dit normaal eigenlijk nooit hebt. Vaak gevolgd door een sterk innerlijk weten. Reset dus.

18. Super Synchroniciteit

Je bewust zijn van de vele synchroniteiten die zich in rap tempo voordoen. Moeiteloos trek je de juiste dingen aan, de juiste personen, de juiste situatie, de juiste baan etc. Zaken die je graag voor elkaar wilde krijgen maar het lukte telkens niet. Nemen nu een vogelvlucht, als vanzelf. Deze is echt heel leuk!

19. Directe manifestatie

De wet van oorzaak en gevolg in  optima forma. Het nieuwe energetische systeem staat in dienst van jouw hoger Hart. Of anders gezegd, als jouw acties voortkomen uit het hart zie je onmiddellijk het effect.  Komen je acties voort uit verzet, controle, macht of strijden. Weg energie. Letterlijk compleet leeg. Je komt onmiddellijk in lijden.

20. Gebombardeerd worden met getallen reeksen en meestergetallen

Ken je dat? Continue dezelfde getallen reeksen zien? 11, 1441, 444 etc? Ik zie ze vaak tijdens kosmische activiteit en wanneer er nieuwe kosmische portalen open gaan. De getallen dragen een boodschap in zich. Het werkt net zoals met de tonen, leer om ze te “decoderen”. Je ziet ze met een reden. En niet af en toe, nee continue.

21. Kosmische telepathie neemt enorm toe

Momenteel gaat er een frequentie de aarde over die reist via het derde oog. Velen hebben hun ascensiekristallen, derde oog en pijnappelklier nu zodanig geactiveerd dat zij feilloos kunnen navigeren op het “intranet”. Alles is energie, alles is verbonden. Je gaat nu supersnel telepathisch informatie ontvangen (en uitzenden) en op afstand kunnen communiceren woordeloos met elke vorm van bewustzijn. De taal van Licht dus. Dat betekent mensen, dieren, de aarde, het water, de sterren, je gidsen, overleden personen, andere sterrenstelsels, de elementen etc. Alles is bewustzijn. De readers, healers, wayshowers, sjamanen, Gatekeepers herinneren zich nog hoe te communiceren voordat zij een lichaam hadden. Zij herinneren zich deze taal van Licht. Dit vermogen begint bij velen nu te ontwaken. Erg handig. Met name binnen de wetenschap en medische wereld zal dit voor doorbraken gaan zorgen. Dit is één van de speerpunten in mijn behandelingen en meditaties, dit activeren. Iedereen aansluiten en gebruiksklaar maken voor dit “intranet” we gaan het namelijk hard nodig hebben in de nabije toekomst.

22. Bewust kunnen werken met hologrammen

Dit zijn de Meester Bouwers. Zij hebben geleerd om bewust hologrammen te scheppen, te herontwerpen en aan te passen. Zij kunnen vanuit zuiver bewustzijn hologrammen bijstellen zodat de energie anders verweven wordt met het geheel. Zij werken met “black holes” en “white holes” en ook de heliosfeer van onze zon. Vaak zijn dit de sterrenzaden vanuit de blauwe straal. Een sterke Sirius energie maar ook de sterrenzaden van de Zeven Zusters (pleiaden). Zij die de profetieën kennen en al levens bezig zijn met dit Galactische Plan.  Je herkent ze aan hun werk. Geen lange behandeltrajecten. Na een healing ben je nooit meer hetzelfde. Je hologram is namelijk veranderd en je kunt gewoonweg niet meer terug naar je “oude” realiteit.

Leren werken met deze vaardigheden kan soms erg uitdagend zijn.  Daar kan ik jou mee helpen. Ben jij een lichtwerker die tegen uitdagingen aanloopt? Dan is de Diamond Light Coaching echt iets voor jou. Let’s meet!

Tamara van de Beek

copyright alle rechten voorbehouden | De Wijsheid van het Hart

Kijk hier voor de eerstvolgende groepshealing of Licht Event

Delen mag en is superfijn! Maar wees sociaal en deel de blog onder bronvermelding.

Bedankt voor het inschrijven.