Ware vrijheid is innerlijke vrijheid

vrijheid

Vandaag vieren wij onze vrijheid. Wat betekent vrijheid voor jou? Voel jij je vrij? Wat is vrijheid precies? 

Vrijheid zou je op vele manieren kunnen omschrijven. Vrijheid van meningsuiting, van handelen, bewegingsvrijheid, keuze vrijheid, beslissingsvrijheid. Wellicht kun je nog meer onder de noemer vrijheid scharen.

Maar het impliceert toch altijd dat de keuze of een actie door de persoon aan zichzelf kan worden toegeschreven. Een keuze kan niet gemaakt worden zonder bewustzijn. Ook is de afwezigheid van dwang een voorwaarde voor alle vormen van vrijheid.

Je ware natuur

In deze blog wil ik kijken naar de spirituele betekenis van vrij zijn. Ware (innerlijke) vrijheid kan ontdekt worden als er geen verwarring en innerlijk conflict meer bestaat over wie je ècht bent. Als je jezelf hebt leren kennen als zuiver bewustzijn. Of anders gezegd, als bewustzijn bevrijd is en niet meer gegijzeld wordt door de gevangenis van het denken. Dan ervaar je een oneindige ruimte. De realisatie van je ware natuur is innerlijke vrijheid. Bewustzijn is vormeloos altijd aanwezig, dus vrij. Jij bent vrij, wat je denkt te zijn is niet vrij.

De natuur vormt de mens tot een louter natuurwezen.

De maatschappij maakt hem tot een wezen dat volgens wetten handelt.

Een vrij wezen kan de mens alleen door zichzelf worden.

Eindig en oneindig

Het ware vrij Zijn is niet iets wat je kunt verwerven, tot stand hoeft te brengen of kunt verliezen. Het is de waarheid kennen van jezelf. Wat je ten diepste bent, is gewaarzijn. Omdat je het al bent (maar nog niet beseft) is het niet iets wat je tot stand kunt brengen. 

De enige reden die ervoor zorgt dat jij dit niet beseft, is het feit dat je gelooft dat je een persoon bent. Of anders gezegd, als jij je identificeert met het denken en/of het lichaam. Een mens wordt geboren en sterft ook weer. Dit menselijke leven is eindig. Geen enkele gedachte is altijd en continue aanwezig. Ook je gedachten eindigen weer. Bewustzijn echter is altijd aanwezig en eindigt niet.

Kijk de gedachten die jij hebt, zijn van voorbijgaande aard. Ze veranderen continue. Ze hebben een begin en ook een einde. Weet jij nu op dit moment nog wat je gedachten waren deze ochtend toen je aan het ontbijt zat? Hoogstwaarschijnlijk niet. Ze zijn alweer verdwenen.

En toch hebben de dingen die zo vluchtig zijn vaak al jouw aandacht. Zo is het ook met jouw emoties, de fysieke sensaties, je lichaam verandert van dag tot dag, je levensomstandigheden, je zelfbeeld verandert. Alles is in beweging, alles komt en gaat. Maar het besef van hier zijn, het “Ik” gevoel. De “Ik” die dit allemaal ziet, voelt en waarneemt is altijd aanwezig. Dat is niet vluchtig. Vaak geven wij al onze aandacht aan de afleidingen en het veranderlijke. Dat is de reden waarom we niet opmerken dat er iets altijd onveranderlijk ook aanwezig is. Moeiteloos overigens.

Voorwaardelijke vrijheid

Als vrijheid iets is dat kan verschijnen, dan kan het ook weer verdwijnen. Als dit iets is dat jou gegeven wordt, dan kan het je ook weer ontnomen worden. Dat is vrijheid met voorwaarden. Dat is uiterlijke vrijheid. Waar ik naar verwijs is innerlijke vrijheid.

All outward forms of change brought about by wars,

revolutions, reformations, laws and ideologies have failed

completely to change the basic nature of man and therefore of society.

~Krishnamurti

De ware gevangenis

Zelfs als jij beroofd zou worden letterlijk van je uiterlijke vrijheid en je wordt opgesloten. Dan nog ben je innerlijk vrij. Bewustzijn kan niet worden opgesloten. Dit is de reden waarom sommige ter dood veroordeelde gedetineerden in gevangenschap hun innerlijke vrijheid hebben ontdekt. Zij waren bevrijd van de ware gevangenis.  Bekijk dit inspirerende filmpje maar eens.

Het is ook de reden dat sommigen die in kampen hebben gezeten in zeer moeilijke omstandigheden zich innerlijk toch vrij hebben gevoeld. Omdat ze los waren gekomen van de gevangenis van het denken. Want dat is de ware gevangenis. 

Het stille kijken

Stel je eens voor, ongeacht de omstandigheden, dat jij deze innerlijke vrijheid ervaart. Het is mogelijk. Het is zelfs simpel. Als de aandacht ontspant en nergens aan blijft “plakken”. Als alle mentale activiteit gewoon stopt. Stil. Zo kun je de innerlijke vrijheid gaan ontdekken die altijd onder alles aanwezig is.

Jouw ware wezen is al vrij. Het verlangen van elk levend wezen naar vrijheid is een echo van de oneindige vrijheid die zij al zijn. 

Deze tijd van “intelligente lockdowns” biedt een unieke gelegenheid om je innerlijke vrijheid te ontdekken. Te beseffen dat jij ten diepste vrij bent, ongeacht de beperkingen die je wel of niet worden opgelegd. Die innerlijke vrijheid kun je niet verliezen. Deze is niet gegeven en deze kan niet worden ontnomen. 

 You cannot master the world

by changing the natural way

~Lao Tzu

Niet-weten

De opgelegde lockdowns zijn een onderbreking van onze gewoonten en starre patronen en deze kunnen een portaal zijn naar bewustwording en bevrijding. Mensen keren naar binnen en worden wakker. We mogen massaal op retreat

Velen gaan door de donkere nacht van de ziel. En komen daar gelouterd uit. Gelouterd van angst, verzet, controle, forceren, domineren. Alles is onzeker nu. De toekomst is plotsklaps onzeker. Dan kom je op het terrein van niet-weten. No mind, maar het hart wijd open. Dit niet-weten, de onzekerheid is de ultieme gouden kans op ware bevrijding.

Het goede nieuws is dat hoe meer men onze “uiterlijke vrijheden inperkt of afneemt” hoe groter de potentie is voor ware innerlijke bevrijding. Uiteindelijk zal het een katalysator blijken te zijn om mensen te motiveren de aandacht naar binnen te brengen. Als het lijden te groot wordt, is diepe overgave je beste optie. Dus door mensen van hun uiterlijke vrijheid te beroven, bevrijd je hen innerlijk. Wellicht een niet ingecalculeerde “bijwerking” van de inperkingen.

Als niet-weten comfortabel is en het denken zwijgt, voel je het. Jij bent vrij. 

Tamara van de Beek

2020 alle rechten voorbehouden | De Wijsheid van het Hart | Content wordt beschermd door Copyscape

Delen mag en is superfijn! Maar wees sociaal en deel de blog met bronvermelding.  

Delen mag en is superfijn! Maar wees sociaal en deel de blog onder bronvermelding.

You're inn!