Ware vrijheid is innerlijke vrijheid

vrijheid

Vandaag vieren wij onze vrijheid. Wat betekent vrijheid voor jou? Voel jij je vrij? Waar vind je ware vrijheid? 

Vrijheid zou je op vele manieren kunnen omschrijven. Vrijheid van meningsuiting, van handelen, bewegingsvrijheid, keuze vrijheid, beslissingsvrijheid. Wellicht kun je nog meer onder de noemer vrijheid scharen. Maar het impliceert toch altijd dat de keuze of een actie door de persoon aan zichzelf kan worden toegeschreven. Een keuze kan niet gemaakt worden zonder bewustzijn. Ook is de afwezigheid van dwang een voorwaarde voor alle vormen van vrijheid.

Je ware natuur

In deze blog wil ik kijken naar de spirituele betekenis van vrij zijn. In het kort, vrijheid is dat wat je BENT, altijd al bent geweest en altijd zult zijn. Of anders gezegd, oneindige vrijheid is je ware natuur. Ware vrijheid kan ontdekt worden als er geen verwarring en innerlijk conflict meer bestaat over wie je bent. Deze onthult zichzelf als alle illusies van afscheiding wegvallen en jouw bewustzijn niet meer gegijzeld wordt door het denken. Bevrijd van de gevangenis die denken heet. Geen jij en geen ik. Geen ik en de ander. Geen verschil tussen binnen wereld en buiten wereld. Heel. 

De natuur vormt de mens tot een louter natuurwezen.

De maatschappij maakt hem tot een wezen dat volgens wetten handelt.

Een vrij wezen kan de mens alleen door zichzelf worden.

Eindig en oneindig

Het ware vrij Zijn  is niet iets wat je kunt verwerven, tot stand hoeft te brengen of kunt verliezen. Het is de waarheid kennen van jezelf. Dat wat je ten diepste ècht bent. De enige reden die ervoor zorgt dat jij dit niet zo ervaart is het feit dat je gelooft dat je een persoon bent. Of anders gezegd, als jij je identificeert met het denken en/of het lichaam. Een mens wordt geboren en sterft ook weer. Dit menselijke leven is eindig. Geen enkele gedachte is altijd en continue aanwezig. Bewustzijn echter is oneindige ononderbroken intelligente aanwezigheid.

Kijk de gedachten die jij hebt, zijn van voorbijgaande aard. Ze veranderen continue. Ze hebben een begin en ook een einde. Weet jij nu op dit moment nog wat je gedachten waren deze ochtend toen je aan het ontbijt zat? Hoogstwaarschijnlijk niet. Ze zijn alweer verdwenen. En toch hebben de dingen die zo vluchtig zijn vaak al jouw aandacht. Zo is het ook met jouw emoties, de fysieke sensaties, je lichaam verandert van dag tot dag, je levensomstandigheden, je zelfbeeld verandert. Alles is in beweging, alles komt en gaat. Maar het besef van hier zijn, het “Ik” gevoel. De “Ik” die dit allemaal ziet, voelt en waarneemt is altijd aanwezig. Dat is niet vluchtig. Waarom geef je daar niet al je aandacht aan?

Ga op onderzoek uit en gebruik je eigen leven hiervoor. Gebruik de situaties in je leven. Onderzoek met een nieuwsgierige houding of dit waarheid is. Laat jouw ervaringen dit bevestigen. Je leven zal als vanzelf transformeren.

Voorwaardelijke vrijheid

Als vrijheid iets is dat kan verschijnen, dan kan het ook weer verdwijnen. Als dit iets is dat jou gegeven wordt, dan kan het je ook weer ontnomen worden. Dat is een vrijheid met voorwaarden. Dat is uiterlijke vrijheid. Waar ik naar verwijs is de innerlijke vrijheid.

All outward forms of change brought about by wars,

revolutions, reformations, laws and ideologies have failed

completely to change the basic nature of man and therefore of society.

~Krishnamurti

De gevangenis van het denken

Zelfs als jij beroofd zou worden letterlijk van je vrijheid en je wordt opgesloten. Dan nog, dat gebeurt in hetzelfde veld van oneindig puur bewustzijn. Dit is de reden waarom sommige gevangenen tijdens hun uiterlijke vrijheidsberoving “wakker” zijn geworden. Zij werden van hun vrijheid beroofd hebben hen hun innerlijke vrijheid ontdekt. Bekijk dit inspirerende filmpje maar eens.

Het is ook de reden dat sommigen die in kampen hebben gezeten in zeer moeilijke omstandigheden zich innerlijk toch vrij hebben gevoeld. Omdat ze los waren gekomen van de gevangenis van het denken. Want dat is de ware gevangenis. 

Het stille kijken

Stel je eens voor, ongeacht de omstandigheden, dat jij deze innerlijke vrijheid ervaart. Het is mogelijk. Het is zelfs simpel. Als de aandacht ontspant en nergens aan blijft “plakken”. Als alle mentale activiteit gewoon stopt. Stil. Dan kun je het voelen. Zo kun je de vrijheid gaan ontdekken die onder alles aanwezig is. Maar ook, zo ga jij dieper kijken. Het stille kijken. Kijken zonder denken, zonder te reageren. Gewoon niets doen. Je gaat dan de intelligentie zien in de uitdagingen die je tegen komt. Je gaat zien dat het leven in dienst staat van jouw ontwaken en je wil helpen. Het leven is niet tegen jou, het is VOOR jou. Het leven staat in dienst van JOU. Jouw ware wezen is vrij. Het verlangen van elk levend wezen naar vrijheid is een echo van de oneindige vrijheid die zij al zijn. 

In deze tijd van “intelligente lockdowns” een mooie gelegenheid om je innerlijke vrijheid te ontdekken. Te beseffen dat jij ten diepste vrij bent, ongeacht de beperkingen die je wel of niet worden opgelegd. Die vrijheid kun je niet verliezen. Deze is niet gegeven en deze kan niet worden ontnomen.

 You cannot master the world

by changing the natural way

~Lao Tzu

De grote inwijding in niet-weten

Op dit moment wordt de Aarde overspoeld met grote golven van Licht. De liefde staat op en neemt het over. Dit is de lang verwachte omkering. Het stond in de sterren geschreven. Mensen keren naar binnen en worden wakker. We mogen massaal op retreat

Velen gaan door de donkere nacht van de ziel. En komen daar gelouterd uit. Gelouterd van angst, verzet, controle, forceren, domineren. Alles is onzeker nu. De toekomst is plotsklaps onzeker. Je gaat de grote inwijding binnen van niet-weten. No mind, maar het hart wijd open. Dan betreed je het veld van oneindig puur potentieel en is alles mogelijk! De energie trekt je naar binnen, in je hart.

Vertrouw je hart, vertrouw jezelf. Dit is het begin van nieuwe paden betreden. Het pad van onvoorwaardelijke Liefde. Jij bent vrij.

Tamara van de Beek

copyright 2020 alle rechten voorbehouden | De Wijsheid van het Hart

Delen mag en is superfijn! Maar wees sociaal en deel de blog met bronvermelding.  

Delen mag en is superfijn! Maar wees sociaal en deel de blog onder bronvermelding.

You're inn!