Privacy Verklaring

Wij respecteren de privacy van de bezoekers op onze website. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. De Wijsheid van het Hart is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De Wijsheid van het Hart
Jacob Catslaan20
5702 DK Helmond
https:// www.dewijsheidvanhethart.nl
tamara@dewijsheidvanhethart.nl
KvK 58855270

Wat gebeurt als je onze website bezoekt en/of je gegevens achterlaat?
Jouw gegevens zijn veilig en worden zeker niet doorgespeeld naar derden. Deze worden strikt vertrouwelijk behandeld en de verwerking van de gegevens gebeurt conform de eisen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor de (werking van de) website wordt echter wel gebruik gemaakt van een aantal diensten en plugins. De informatie hieronder gaat daarom vooral over de diensten waar de Wijsheid van het Hart gebruik van maakt. Wij verwerken jouw gegevens op grond van artikel 8 sub a en sub b Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Cookies
De Wijsheid van het Hart zelf maakt geen gebruik van cookies dus daarover hoef je jij je geen zorgen te maken.

Google Analytics
Op de website maken wij gebruik van Google Analytics omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren.

Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor ons. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de Safe Harbor principes.

Social Media buttons
We willen het je graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op deze website te delen. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. De verschillende social media kanalen gebruiken een code waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social media kanalen verzamelen informatie die ze door middel van deze cookies kunnen verkrijgen. De meeste social media kanalen zullen zich houden aan de Safe Harbor principes.

Van de volgende social media kanalen gebruiken wij de buttons. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen: Facebook, Twitter en Linkedin.

Nieuwsbrief
Deze informatie geldt alleen voor personen die zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief van

De Wijsheid van het Hart. Wij maken hiervoor gebruik van Mailchimp. Mailchimp gebruikt hiervoor (flash) cookies. Meer informatie over de cookies van Mailchimp kun je vinden in hun privacy policy.

Wil jij deze cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Privacy Algemeen
De Wijsheid van het Hart verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens, tenzij je deze zelf, bewust, aan ons hebt verstrekt. Je kunt de website dus anoniem bezoeken. Ook is de website beveiligd en versleuteld middels een SSL certifcaat. De informatie die je achterlaat via het contactformulier wordt opgeslagen bij Hostnet op beveiligde servers. Hostnet zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden.

Bewaartermijn
De gegevens die nodig zijn om de geleverde dienstverlening te kunnen bevestigen en te kunnen factureren bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting door ons verwijderd.

Verzamelde informatie
De verzamelde gegevens verstuurd via het contactformulier op de website worden enkel gebruikt om contact op te kunnen nemen, zoals het beantwoorden van vragen of het verlenen van diensten. Op het moment dat er een opdracht tot dienstverlening geplaatst wordt, ontvang je via email een bevestiging en een digitale factuur. Met het plaatsen van een opdracht tot dienstverlening ga je akkoord met de algemene voorwaarden en deze privacy verklaring. Je ontvangt alleen een nieuwsbrief wanneer jij je hier expliciet voor hebt ingeschreven. Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt of aan derden verstrekt. Voor de nieuwsbrief maken wij gebruik van Mailchimp, waardoor gedurende de inschrijving daar ook jouw naam en e-mailadres bekend zullen zijn.

Inzagerecht, correctie en verwijdering van je gegevens
Je hebt het recht om inzicht, correctie en verwijdering van jouw gegevens te vragen.

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren.  Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek indienen. Stuur in dat geval een e-mail naar tamara@dewijsheidvanhethart.nl. Binnen 3 weken zullen wij je verzoek in behandeling nemen.

Wij verwerken echter geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies.

Wij hebben geen invloed op het gebruik van de cookies door de social media kanalen. De gegevens die wij door middel van Google Analytics verkrijgen zijn niet tot individuele personen herleidbaar.

Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in dit Privacy Reglement
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website. Wij adviseren je om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.

You're inn!